Sekotidningen har tidigare berättat om tågvärden Victoria Älverstad som kan bli svårt sjuk om hon smittas av coronaviruset.

Hennes arbetsgivare, SJ Götalandståg, har hänvisat henne till sjukskrivning, trots att hon inte är sjuk. Det är företagets policy.

Enligt Annett Olofsson, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd kan Victoria i stället ha rätt att få lön. Det förutsätter att hon står till arbetsgivarens förfogande för arbete, men inte får komma till jobbet. 

– Det är arbetsgivaren som har ansvar för arbetsmiljön och som kan göra förändringar i organisationen och anpassa arbetet. Om arbetsgivaren inte anser sig kunna göra detta utan i stället säger att arbetstagaren inte får komma till arbetet, har arbetstagaren rätt till lön, säger hon.

Sekos linje när det gäller riskgrupperna är att arbetsgivaren ska vidta tillräckliga åtgärder som för att den enskilde ska kunna jobba, och känna sig trygg.

Oavsett sjukdom eller risk, var sig det är en bruten arm eller coronavirus det handlar om.  Det säger Sekos ombudsman Thomas Gorin Weijmer.

– Jag känner inte till detaljerna i Victorias fall, men det är inte meningen att den enskilde ska sjukskriva sig på grund av dålig arbetsmiljö, säger han.

Han lägger till att om den enskilde vill komma till jobbet, men inte är välkommen, så ska lön utgå. Men betonar att arbetsgivaren förbjuder någon att komma till arbetet för att denne ska ha rätt till lön. 

Att Victoria Älverstrand och andra i liknande situation i dagsläget inte har rätt till sjukpenning bekräftas av Försäkringskassan. 

– För att kunna få sjukpenning måste man ha nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. Det räcker inte att någon riskerar att bli svårt sjuk, säger Teres Östlin, nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan. 

Det finns en möjlighet till förebyggande sjukpenning, men det är när någon behöver vara borta från arbetet på grund av medicinsk behandling eller rehabilitering, allt för att förhindra sjukdom.

Det kan till exempel handla om att en läkare har ordinerat sjukgymnastik, så det är inte en ersättning som är aktuell i denna situation. 

För den som misstänks vara eller är smittad och därmed inte får arbeta finns smittbärarpenning, men inte heller den omfattar den grupp som Victoria Älverstad tillhör.

Smittbärarpenning

Om du inte får arbeta på grund av att du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom kan du få smittbärarpenning.

Du kan få smittbärarpenning om du måste avstå från att arbeta och går miste om inkomst på grund av något av följande skäl:
• En läkare har beslutat att du inte får arbeta på grund av du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom.
• Du ska till en läkare för att utreda om du har en smittsam sjukdom.
• Du har en sjukdom, en smitta, ett sår eller annan skada som gör att du inte får hantera livsmedel.

Källa: Försäkringskassan

Regeringen ser över reglerna om smittbärarpenning, och Socialstyrelsen har presenterat en lista på tänkbara riskgruppersom skulle kunna omfattas av en förebyggande smittbärarpenning.

Men när detta skrivs finns inga uppgifter om när en eventuell förändring kommer, uppger socialminister Lena Hallengrens pressekreterare Elin Aarflot till Sekotidningen.

Victoria Älverstad har hört av sig till sin arbetsgivare och meddelat att hon från 1 maj står till förfogande och kan arbeta.

Men hon har hittills fått nej. Hon har också fått förhandsbesked från Försäkringskassan om att hon inte kommer att få sjukpenning efter arbetsgivarens sjuklöneperiod. 

Det betyder att hon inte får lön och inte sjukpenning. Hon har vänt sig till sin fackklubb för att få hjälp. 

Alex Weinfors är förhandlingsansvarig på Sekos klubb Västtåg där Victoria arbetar.

– Vi tycker det finns stora tveksamheter i hur det här har skötts av arbetsgivaren och en av våra medlemmar har hamnat i kläm. I det läget ställer vi förstås upp och hjälper medlemmen, säger han.

Under torsdageftermiddagen rapporterade Sekotidningen att Victoria Älverstrands kollegor samlar pengar för att stötta henne

Artikeln är tidigare publicerad i Sekotidningen som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.