Mitt under coronakrisen tillsätter regeringen med de övriga januaripartiernas stöd en utredning om att införa marknadshyror i nyproduktion.

Därmed återgår Socialdemokraterna till att stödja den nyliberala nedmontering av vardaglig trygghet som Centern driver genom januariavtalet.

Den borgerliga vurmen för marknadshyror lanseras som ett sätt att korta bostadsköerna. Och det stämmer nog. Det bara få har råd med finns det inga köer till.

Den hyresnivå som marknaden sätter blir per automatik för hög för stora delar av LO-kollektivet i de tillväxtområden där nyproduktionen kommer att koncentreras.

Det innebär att vi riskerar att gå en framtid till mötes som är snarlik den i många amerikanska städer, med en skarp skiktning i bostadsområden.

Medelklassen och företag har råd att säkra bostäder i stadskärnorna medan arbetare drivs allt längre bort från sina arbetsplatser.

Marknadshyror skapar därmed hanterbara köer i och med att såväl geografisk placering och standard på boendet skiktas efter människors högsta möjliga gräns för att betala för sitt boende.

Det är också därför Centern och övrig borgerlighet under det senaste decenniet har drivit en mycket hård propaganda för att sänka kraven på rimlig standard i boendet.

Med tillåten större trångboddhet, med sänkta gränsvärden för buller, lägre standard på kök, hygienmöjligheter och tillgänglighet kan bostäder byggas billigare, för den arbetarklass som med marknadshyror drivs ut från stadskärnorna.

Under coronakrisen har den socialdemokratiska handlingskraften varit utomordentlig för att stävja krisens negativa effekter på liv och ekonomi.

Men redan innan krisen ens har nått sin kulmen slår regeringen alltså till med detta orimliga förslag om marknadshyror i nyproduktion. Det liknar ett politiskt självskadebeteende.

När de LO-anslutnas stöd för Socialdemokraterna ökar under krisen så presenterar partiet ett förslag som försvårar, fördyrar och förvägrar de LO-anslutna deras grundläggande rätt till rimlig bostad.

Kravet på marknadshyror i nyproduktion finns med i januariavtalet. Det är ett av de krav på ökad privatisering och långtgående avregleringar som Centern ställde för att inte fälla regeringen.

Regeringen borde dock vara mer lyhörd för sina egna väljare. Att föra centerpartistisk privatiseringspolitik i stället för socialdemokratisk politik för trygghet kommer aldrig att öka väljarstödet.

Socialdemokraterna bör ta med sig erfarenheterna från regeringsutövningen under coronakrisen och kräva en omförhandling av de mest horribla punkterna i januariavtalet.

Slakten av Arbetsförmedlingen är en sådan horribel punkt. Det nu igångsatta förslaget om marknadshyror i nyproduktion är en annan.