Frågan om arbetskraftsinvandring blir allt krångligare. Debattartiklarna från politikerna haglar samtidigt som regeringen, samarbetspartierna och oppositionen verkar vilja samma sak.

Moderaternas förslag, som nu lagts fram i riksdagens socialförsäkringsutskott, går ut på att Migrationsverket ska få direktåtkomst till inkomstuppgifter från andra myndigheter för att motverka skattefusk, falska anställningar och för låga löner i samband med anställning av arbetskraftsinvandrare.

Förslaget bygger på en statlig utredning från 2016. Moderaterna betonar att de flesta remissinstanser var positiva till förslaget eller var utan invändningar. Bland annat LO ställde sig positivt.

Rikard Larsson (S) är vice ordförande i Socialförsäkringsutskottet. Han håller med Moderaterna i sak, men hävdar att frågan går att lösa utan lagändring.

– Vi tycker att Migrationsverket ska få tillgång till de uppgifter de behöver så snabbt som möjligt. Men den frågan går att lösa utan lagändring, genom en förordningsförändring.

Moderaternas Maria Malmer Stenergard är ordförande i socialförsäkringsutskottet. Hon ställer sig frågande till att regeringen först nu vill genomföra förslaget i en utredning från 2016, med tanke på att socialförsäkringsutskottet flera gånger efterfrågat just detta.  

– Det här förslaget har funnits i tre år, och riksdagen har gång på gång efterfrågat att regeringen ska återkomma i frågan. Just när vi lägger fram det här förslaget hittar regeringen en annan lösning genom att ändra i en förordning, säger hon.

Rikard Larsson säger till Arbetet att han förstår kritiken.

– Moderaterna har tröttnat och tycker att det har tagit för lång tid. Jag delar den uppfattningen. Men samtidigt har de inte bemödat sig om att ta reda på vad som är på gång från regeringens sida. Det är slarvigt hantverk från Moderaterna.

– De försöker få det att framstå som att deras förslag handlar om arbetskraftsinvandring i bredare bemärkelse, men det gör det inte alls. Det handlar bara om att ge Migrationsverket tillgång till uppgifter. Moderaternas förslag löser bara en del av problemet.

På vilket sätt vill ni gå längre?
– När det gäller arbetsmarknadsprövning vill vi gå längre än Moderaterna. Socialdemokraterna är i princip det enda parti i riksdagen som vill att lågkvalificerade jobb inte ska gå till arbetskraftsinvandrare när det finns arbetslösa i Sverige.

Vad anser de övriga partierna?
– Det får de andra partierna själva svara på, men jag tror att när vi förklarat att det är en förordningsförändring på gång, så kommer de att instämma med oss.

Så det blir ingen majoritet för förslaget?
– Ingen aning. Vi kommer rösta emot. Vi tycker aldrig att det är en bra ide att riksdagen tar fram lagförslag som inte är berett av regeringen.

Samtidigt som Moderaternas förslag lades fram i socialförsäkringsutskottet under förmiddagen presenterade regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna en ny utredning som ska ta fram förslag för att skärpa reglerna för arbetskraftsinvandring.

Utredaren ska kartlägga handeln med arbetstillstånd och missbruk av systemet, exploatering av deltidsanställda samt ta ställning till om det bör införas ett försörjningskrav för anhöriga till arbetskraftsinvandrare.

Utredaren ska även föreslå hur en ny grund för uppehållstillstånd kan utformas för att underlätta för högkvalificerade att komma till Sverige och arbeta.

Omröstningen i Socialförsäkringsutskottet sker på ett sammanträde nästa vecka. Regeringens utredning ska slutredovisas senast den 1 november 2021.