Det ingår i Försäkringskassans uppdrag att informera om socialförsäkringen.

Nu har myndigheten valt att lägga 1,3 miljoner kronor på en film om ”vanliga missförstånd om sjukpenning” som bland annat går att se på Aftonbladet och Youtube.

– Det finns många missförstånd om vad socialförsäkringen är och hur den fungerar. Många som inte haft kontakt med Försäkringskassan tidigare nås bara av rykten, som att vi till exempel har egna läkare som fattar beslut, säger Jonatan Ohlin, pressekreterare på Försäkringskassan.

Det är ett av missförstånden som tas upp. Tittaren får förklaringen att myndigheten har försäkringsmedicinska rådgivare som är utbildade läkare, som är där för att tolka sjukintyg vid behov.

Andra missuppfattningar som tas upp är att det gäller att få rätt handläggare för att få sjukpenning.

Vilket besvaras med ett ”nej, det spelar ingen roll vilken handläggare du får eller var i landet du bor”.

– Jag blir jätteupprörd av filmen, provocerad. Jag fattar inte att de har mage. Vi har många vittnesmål som säger emot varenda punkt i den här filmen. Det finns undersökningar från trovärdiga källor som styrker vad enskilda upplever, säger Lisbeth Lippe Forsberg, som är styrelseledamot i Solrosuppropet, en förening som säger sig jobba för en mänskligare Försäkringskassa.

Och Inspektionen för socialförsäkringen har i flera rapporter kritiserat Försäkringskassan, bland annat för skillnader i handläggningen.

I en rapport från 2018 om ökningen av indragen sjukpenning kan man läsa:
”Vår analys visar att andelen som fick sin sjukpenning indragen har ökat kraftigt sedan år 2014. Vi ser också att det finns stora regionala skillnader i andelen indragningar. Analysen visar vidare att vissa grupper av personer fick sin sjukpenning indragen i högre utsträckning än andra grupper och att dessa skillnader har ökat sedan 2014.” 

Enligt Jonatan Ohlin på Försäkringskassan kan det fortfarande finnas små variationer i handläggningen över landet.

– Tidigare har det funnits regionala variationer vilket vi har jobbat hårt med att kvalitetssäkra, så att alla får en rättssäker och enhetlig bedömning över hela landet. Vi gör vad vi kan för att eliminera dem.

Ett annat missförstånd som myndigheten anser att allmänheten har är uppfattningen att ”de flesta får avslag” på sin ansökan om sjukpenning.

97 procent beviljas nämligen ersättning.

– Det stämmer ju. Men de procenten är ju de med mindre allvarliga sjukdomar. Ett brutet ben, så är du ju ofta tillbaka på jobbet efter två, tre månader. Det är ju först vid dag 180 det händer. Så är du lite sjuk – vettig ersättning. Är du allvarligt eller längre sjuk – osäkert, otryggt och fattigt säger Lisbeth Lippe Forsberg.