När Skolverket presenterade sitt förslag till nya kursplaner blev det stort rabalder. Men då låg fokus på att man vill stryka antiken från historieundervisningen.

Något som höll på att gå under radarn var att skrivningen om arbetsmarknad, arbetsliv och arbetsmiljö var struken ur kursplanen för samhällskunskap i årskurs 7-9.

Varken LO, TCO eller Saco fick förslaget på remiss, men strykningen uppmärksammades av en slump och LO skickade in ett spontant remissyttrande.

– Vi fick veta det samma dag som remisstiden gick ut. Då skrev vi ett snabbt remissvar där vi påpekade att de här frågorna är centrala delar i människors liv och skolan ska förbereda ungdomarna för vuxenlivet. Då är det centralt att det här finns med i utbildningen, säger Mattias Samuelsson, utredare på LO:s enhet för välfärd, utbildning och arbetsmarknad.

I den nuvarande läroplanen ska undervisningen ta upp: ”Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.”

I förslaget till ny kursplan hade hela stycket strukits.

Anna Westerholm, chef för avdelningen för läro­planer på Skolverket, förklarade för tidningen Arbetarskydd att tanken var att undervisningen om arbetslivet skulle tas upp under punkten globaliserad ekonomi i ämnet samhällskunskap.

Punkten lyder så här: ”Länders och regioners beroende av varandra i en globaliserad ekonomi. Skilda förutsättningar för olika länder och regioner.”

– Vi medger att det inte blir tillräckligt tydligt, och vi kommer naturligtvis att titta på det igen, sade Anna Westerholm då till Arbetarskydd.

Efter att ha tittat på det igen har nu Skolverket i det slutgiltiga förslaget återinfört arbetsmarknaden i kursplanen.

Nu är ett centralt innehåll som ska behandlas i undervisningen: ”Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel med avseende på lönebildning, arbetsmiljö och arbetsrätt.”

– Vi fick reaktioner på att arbetsliv och arbetsrätt ströks ur samhällskunskapen. Det kom många remissvar som ansåg att det är ett viktigt område och därför ligger det nu kvar i det slutgiltiga förslaget, sade Skolverkets generaldirektör, Peter Fredriksson, vid en pressträff där han presenterade förslaget till nya kursplaner.

Och det gläder Mattias Samuelsson.

– Det är jättebra att de lyssnat. Det är det som är själva syftet med en remissrunda, att få in synpunkter, och nu har de lyssnat de synpunkter som vi haft.

Även om han själv talar ur ett fackligt perspektiv menar han att det är en fråga som är viktig även för arbetsgivarna.

– Det handlar ju inte bara om rättigheter utan också vilka skyldigheter man har. Alla parter tjänar på att de som kommer ut i arbetslivet är väl förberedda för vad som gäller på arbetsmarknaden.