Nu i helgen den 12 och 13 oktober marscherar och manifesterar föräldrar, lärare, skolledare, lärare i fritidshem samt studie- och yrkesvägledare tillsammans på 12 orter i Sverige. 

Efter år av smygande nedskärningar under täckmanteln om effektiviseringar har vi nu kommit till vägs ände. Ska vi skrota skolan eller återupprätta den? 

Fortsätter vi på nedskärningsvägen kör vi snart i diket. För första gången kan vi konstatera att dagens barn får en sämre utbildning än sina föräldrar.

Var fjärde elev har inte uppnått kunskapsmålen i ett eller flera ämnen och saknar därmed fullständiga betyg från grundskolan.

Skolans personal skriker efter resurser, men politikerna väljer att återigen slå dövörat till. 

Nu har vi slutat be snällt. Nu kommer vi vråla.Vi hoppas att alla som förstår allvaret och som bryr sig om vårt lands framtid sluter upp i helgen på Skolmarschen, för oss som arbetar i skolan och för oss elever

företrädare för Lärar-, SYV-, fritidshems- och Skolföräldraupproret

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)  har meddelat att nästa år kommer 99 procent av kommunerna att skära ner i vård, skola och omsorg. 

Det kommer drabba oss alla. Det kommer drabba alla som arbetar i skolan och det kommer drabba alla elever och föräldrar. 

Det kommer att sätta spår i framtiden. 

Enligt Försäkringskassans rapporter är skolan en av de sjukaste arbetsplatserna i Sverige och förklaringen stavas bristande arbetsmiljö.

Med de ständiga nedskärningarna går det inte att skapa hållbara arbetsvillkor. 

Det går inte att skapa en bra arbetsmiljö när de som ska utföra uppdraget blir allt färre, när lärarnas undervisningstid ökar, och när rektorer får allt fler sjukskrivna medarbetare. 

Det är inte möjligt att skapa en skola för alla barn när eleverna inte får det stöd de behöver och när mindre undervisningsgrupper läggs ner. 

Det går inte att ha balans i sin ständigt begränsade budget och balans i verksamheten samtidigt.

Vems fel är det? Det är våra folkvalda politikers fel.

Vi förstår att politiker har ett svårt uppdrag, men det är deras skyldighet att fatta svåra beslut. 

Ändå beslutar de om nedskärningar år efter år, samtidigt som vi förväntas prestera mer och bättre skolresultat – som att det fanns mer att skära ned i våra svältfödda skolor. 

Deras beslut leder till att elever inte får den utbildning de har rätt till och att rektorer tvingas bryta mot skollagen och arbetsmiljölagen varje dag.

Deras beslut leder till en osäker framtid, där vi ser fler unga kastas ut i utanförskap.

Genom Tankesmedjan Balans budgetgranskningar är nedskärningsbluffen genomskådad.

Varje budget som innebär nedskärningar i skolan kommer hädanefter mötas med högljudda protester från föräldrar och skolans medarbetare. 

Nu är det tydligt för många i våra upprorsgrupper hur det kommer sig att eleverna i skolan mår allt sämre och medarbetarna blir allt sjukare.

Nu är det tydligt varför grupperna på fritidshem fortsätter att öka och varför förskollärartätheten minskar i förskolan.

Vi gör nu något historiskt och går tillsammans, som ett kollektiv, för att säga “Det räcker nu” till nedskärningarna i förskolan, fritidshemmet och i skolan. 

Det kommer bli jobbigt för våra folkvalda riksdagspolitiker i Stockholm och lokalpolitikerna ute i landet att skära ner på skolan framöver.

Efter år av smygande nedskärningar under täckmanteln om effektiviseringar har vi nu kommit till vägs ände. Ska vi skrota skolan eller återupprätta den?

företrädare för Lärar-, SYV-, fritidshems- och Skolföräldraupproret

Det kommer kännas att inte rusta för framtiden. Det kommer kosta att inte rusta barnen för framtiden. 

Nu har vi börjat marschera för skolan och vi kommer fortsätta tills dess att ospecificerade effektiviseringskrav, verksamhetsförändringar och gud vet allt vad politikerna kallar nedskärningarna för är ett minne blott.

Otaliga spaltmeter har skrivits om den arbetsmiljö som medarbetare och elever befinner sig i, men ingen lyssnar.

Nu har vi slutat be snällt. Nu kommer vi vråla.

Vi hoppas att alla som förstår allvaret och som bryr sig om vårt lands framtid sluter upp i helgen på Skolmarschen, för oss som arbetar i skolan och för oss elever. 

Frågan är: vad valde du att göra när den svenska skolan stod inför sin största kris någonsin?