Hedaz Omsorg finns endast i stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm, där de haft ett 40-tal kunder.

Den 26 augusti hävde Stockholms stad avtalet med hemtjänstföretaget, efter att en rad brister upptäckts. 

– Vi tycker att de har hanterat tidsregistreringen på ett bedrägligt sätt. De har gjort manuella registreringar, tider har gått omlott om varann och kunderna har inte fått sina insatser efter beställning, säger Christina Österling, strateg på Äldreförvaltningen i Stockholm. 

I hävningsbeslutet framkommer att besök som antingen inte har genomförts eller som varit kortare i verkligheten har registrerats.

Det har lett till att Hedaz har tagit för mycket betalt av Stockholms stad. Företaget har också slagit ihop flera besök till ett långt.

Välfärdsbranschens skuggsida

Avslöjande: Slavliknande villkor på stort hemtjänstföretag

Nyheter

Vad kommunen kan se är det ingen kund som har farit illa, men däremot har de inte fått det som varit beslutat.

– Om du ska få hjälp flera gånger om dagen men det dras ihop till ett besök så får man inte insatserna på det sätt som man ska ha, säger Christina Österling.

Företaget har också gjort in- och utloggningar långt från kunders bostad.

Det finns även registreringar där det är för kort tid mellan besöken för att samma person ska ha hunnit med båda. 

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning kommer i dag att polisanmäla företaget för bedrägeri. 

– Man har ju på ett bedrägligt sätt tidsregistrerat ärenden som man inte har utfört och rapporterat in för mycket tid. Det är ju ett avancerat fusk, säger Leif Kananen, äldreomsorgschef i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning.

Hedaz har också enligt kommunen brutit mot arbetstidslagens regler om veckovila och inte betalat tjänstepension för de anställda, trots att det är ett villkor i avtalet med Stockholm stad.

Det har saknats aktuella genomförandeplaner för samtliga kunder, nyckelhanteringen har varit bristfällig och det har inte funnits kompetensutvecklingsplaner för de anställda.

Dessutom hade endast 30 procent av personalen adekvat utbildning när staden gjorde granskningen. 

Hedaz Omsorg är det första hemtjänstföretag som sparkas ut ur Stockholm sedan avtalet med Enklare Vardag sades upp i våras.

Det var efter Kommunalarbetarens och Arbetets granskning av fusket och bristerna i företaget. 

Uppsägning är svagare än hävning och innebär att man får fortsätta verksamheten under uppsägningstiden.

Enklare Vardags avtal löper ut den 16 oktober. Hedaz avtal hävdes med omedelbar verkan. 

Artikeln är tidigare publicerad i Kommunalarbetaren som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.