Den här veckan startar skolorna på många håll i landet – men på många håll med svår brist på lärare.

Enligt Lärarförbundet saknas närmare 65 000 utbildade lärare i Sverige. 

– Läget är ganska alarmerande, säger Robert Fahlgren, andre vice ordförande i Lärarförbundet. 

– Behörigheten på vissa skolor är nere på 50 procent. Det får stora konsekvenser för eleverna och kvaliteten på undervisningen. 

Kommunerna har letat nya lösningar för att hitta personal inför hösten.

Särskilt kärvt är läget på landsbygden, där andelen behöriga lärare är lägre än i städerna. 

– Det är många kommuner som lockar med högre löner. Särskilt matematik- och NO-lärare är väldigt svåra att få tag i och har goda möjligheter att förhandla upp sin lön, säger Robert Fahlgren.  

Överkalix kommun erbjuder nya lärare dubbel lön andra och fjortonde månaden i tjänst. Norsjö kommun har satsat sex miljoner kronor för att hitta nya lärare.

Lärare som flyttar dit erbjuds bonus om de jobbar och skriver sig i kommunen.

Anställda som arbetar inom skolan men som inte har utbildning erbjuds viss lön under utbildningen när de läser till lärare. 

Jag vet inte var nivån går för att locka till sig lärare, men det verkar vara högre än 6 000 kronor

Samuel Lundström, skolchef Lycksele kommun

Chatrine Eklund från Norsjö är en av de som nappat på erbjudandet.

Hon arbetar som klasslärare för förstaklassare och som förskolelärare, och ska nu studera vidare till att bli lärare i mellan- och högstadiet.

Chatrine Eklund jobbar 50 procent samtidigt som hon studerar och får tack vare kommunens erbjudande 30 procent extra i lön. 

– Utan det erbjudandet hade jag inte studerat nu, säger hon.  

– Jag känner mig för gammal för att ta studielån, så det här har varit helt avgörande. Det är bra att de satsar på folk som redan bor i kommunen.

Ordentliga lönepåslag är inte alltid tillräckligt för att locka lärare. Det har Lycksele kommun fått erfara.

Trots att lärare som tar anställning på två av kommunens byskolor får 6 000 kronor extra i månaden har det gått trögt att hitta personal. 

– Det har inte blivit någon succé precis, säger Samuel Lundström, skolchef i kommunen. 

– Bekymret kan handla om att det rör sig om små skolor. Det långt att pendla och man är ensam lärare på hela skolan. 

I en av byskolorna har en lärare som egentligen skulle ha gått i pension tackat ja till erbjudandet och fortsätter jobba, medan en obehörig lärare får ta hand om den andra skolan. 

– Jag vet inte var nivån går för att locka till sig lärare, men det verkar vara högre än 6 000 kronor, säger Samuel Lundström. 

Enligt Lärarförbundet är lösningen på lärarbristen inte bara högre löner utan också minskad arbetsbelastning. 

Detta eftersom ökade krav på dokumentation, fler arbetsuppgifter och lärarbristen i sig leder till hårdare belastning på lärarna. Sex av tio gymnasielärare överväger att lämna yrket på grund av hög arbetsbelastning, visar en undersökning från Lärarnas Riksförbund.

– Det kan handla om att läraren får en mentor eller en lärarassistent som avlastar, säger Robert Fahlgren på Lärarförbundet.