I juli var 344 000 personer inskrivna som arbetslösa – en ökning med 5 000 personer jämfört med förra året. Ett tydligt trendbrott, enligt Arbetsförmedlingen.

– Ökningen av arbetslösheten beror dels på att vi ser ett svagare konjunkturläge, dels på färre subventionerade anställningar, säger Anders Ljungberg, enhetschef analys på Arbetsförmedlingen. 

– Ökningen sker främst bland de som har kort inskrivningstid på  Arbetsförmedlingen, och som inte har fått fäste på arbetsmarknaden än. 

Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten kommer fortsätta öka under hösten 2019 och 2020. 

Antalet deltagare i olika typer av arbetsmarknadsåtgärder har sjunkit med 30 procent jämfört 2018, rapporterade Dagens Nyheter i Fredags. Bakgrunden är besparingar inom Arbetsförmedlingen.

Under 2019 har cirka 3000 anställda sagts upp eller lämnat myndigheten på eget bevåg och 130 lokalkontor har lagts ned.

Enligt Anders Ljungberg går det inte att dra någon parallell mellan nedskärningarna och de minskade antalet subventionerade anställningar. 

– Vi har inte gjort någon djupdykning i den kopplingen, så jag vill inte spekulera i det.