22 procent fler tjänstemän sökte stöd hos TRR under årets andra kvartal, jämfört med samma period förra året.

Bakgrunden är neddragningar inom bland annat branscher som handel och konsumentvaruföretag. Stora förändringar pågår i detaljhandeln, då kunderna handlar allt mer online i ställt för i butik.

– Arbetsmarknaden för tjänstemän har blivit något kärvare samtidigt som det fortfarande går relativt fort för de som sagts upp att komma i nytt arbete, säger Lennart Hedström, vd för TRR, i ett pressmeddelande. 

Det är i storstadslänen som antalet uppsagda ökar mest. Störst är förändringen i region Skåne där 657 tjänstemän sades upp under andra kvartalet i år, jämfört med 448 samma period 2018. 

Trygghetsrådet, TRR

Organisationen ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK, en samverkansorganisation för fackförbund som organiserar tjänstemän anställda inom den privata sektorn.