Framtidens utmaningar på den globala arbetsmarknaden tycker Marie Soumare från Senegal är viktigaste punkten på ILO:s två veckors konferens i Schweiz.

Hon är ansvarig för internationella frågor på centralorganisationen Unsas.

– Det finns många problem att tackla när det kommer till digitalisering. Men vi måste också ligga på multinationella företag så de inte missbrukar sin makt gentemot arbetare. I mitt land har vi stora problem med arbetslöshet, särskilt för unga. Det fattas många olika typer av jobb.

Alejandro Linares från Colombia.

Som domare i Colombias högsta domstol anser Alejandro Linares att den viktigaste frågan för både ILO och hemlandet är hot och våld på jobbet.

– Jag är här för första gången och jag har stora förhoppningar att vi kan diskutera trakasserier i arbetslivet. I Colombia har vi också problem med att se till att arbetsgivare tillämpar den arbetsmarknadslagstiftning som finns.

Ny regering i Brasilien oroar Edelamare Barbosa.

Framtidskommissionens jobb, lett av statsminister Stefan Löfven och Sydafrikas president Cyril Ramaphosa, anser Edelamare Barbosa är viktigt att driva vidare inom ILO.

Hon är åklagare vid Brasiliens åklagarmyndighet för arbetsmarknadsfrågor.

– Det ser inte positivt ut med den arbetsmarknadsreform som vår nya regering vill genomföra i Brasilien. Det finns många utmaningar för oss.

Nana Inoussa berättar om ökad terrorism i Burkina Faso.

Från Burkina Faso kommer Nana Inoussa som är generalsekreterare för centralorganisationen FO-UNS som organiserar 100 000 medlemmar från många olika yrkesgrupper.

Nana Inoussas viktigaste mål med ILO-konferensen är ökad säkerhet för arbetare.

– I mitt hemland utnyttjas arbetskraft. Vi har även stora problem med terrorism. Fler än 1 000 skolor har stängt de senaste åren på grund av hotbilden mot lärare. Terrorister har dödat skolpersonal. Allt vi vill ha är frihet och säkerhet för anställda.

Donate Philbert är från nederländska enklaven Curaçao som ligger i Västindien.

På ILO-konferensen representerar Donate Philbert Nederländerna som styr över den autonoma ön Curaçao där hon bor.

Där är hon ansvarig för arbetsmarknadsfrågor.

– Globaliseringen håller på att förändra världen och det är oerhört viktigt att vi får social stabilitet med en socialförsäkringspolitik som täcker alla arbetstagare. På Curaçao har vi stora problem med immigranter från Venezuela som kommer av ekonomiska skäl. Vi har inte beredskap för dem.