125 000 fler äldre mellan 55 och 74 år är sysselsatta i dag jämfört med för tio år sedan, enligt uppgifter från SCB.

Totalt är sysselsättningen i gruppen 65–74 år i dag över 17 procent, för tio år sedan var den siffran 11 procent. 

Enligt Arbetsförmedlingen är det fortfarande fler äldre män än kvinnor som arbetar, men skillnaderna har minskat, säger Håkan Lindell, analytiker på Arbetsförmedlingen. 

Att allt fler äldre stannar eller återgår till arbetsmarknaden efter att de gått i pension är den största demografiska förändringen av svensk arbetskraftssammansättning de senaste 20 åren.

Orsakerna bakom utvecklingen är flera, enligt Institutet för arbetsmarknads– och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.

Andel sysselsatta år 2001–2018 i procent

– Dels kan vi se att äldre har blivit friskare och är bättre utbildade idag. Arbetsmiljön har förbättrats kraftigt de senaste 50 åren, vilket också bidrar, säger Lisa Laun, forskare vid IFAU.

– Dels håller gamla normer om pensionsålder på att luckras upp. Brist på personal i olika yrkesgrupper innebär att arbetsgivare är mer benägna att anställa äldre. 

Nya flexibla arbetsformer som passar äldre som själva vill välja när och hur mycket de ska jobba bidrar också, enligt IFAU, som däremot inte har undersökt hur vanligt det är att äldre arbetar för att de måste på grund av ekonomin. 

Hur vanligt det är vet inte heller Ingmar Eriksson, ledamot i regeringens delegation för senior arbetskraft, men han utgår från att det förekommer.  

– Hur vanligt det är har vi inte räknat på. Men det är rimligt att anta att det är så.

Sjukförsäkringsförmåner ska kunna förstärkas för dem som inte kan förlänga sitt arbetsliv, menar han.

– De som är sjuka och utslitna och inte kan jobba länge behöver naturligtvis räknas in när man talar om höjd pensionsålder.