Som KA tidigare rapporterat om har det varit konflikter mellan arbetsplatsklubbar inom spårvägen i Göteborg och avdelning Väst angående vem som ska sköta förhandlingarna med arbetsgivaren. 

Nu inleder fackligt förtroendevalda inom buss- och spårvagnstrafiken en facklig strejk.

Det innebär att de inte kommer att bedriva någon facklig verksamhet under tiden som strejken pågår. 

Kraven som ställs är enligt ett pressmeddelande att ”Kommunal Väst erkänner det arbetsplatsnära fackliga arbetet och överlämnar mandat och förhandlingsrätt till arbetsplatsklubbarna”.

De förtroendevalda ställer även krav på att Kommunal ska stänga av delar av Kommunal Västs avdelningsstyrelse och göra en utredning av frågan. 

Anakin Ljung är ordförande för Trafikklubben och strejksamordnare.

Han menar att avdelning Väst motarbetat arbetsplatsklubbarnas verksamhet sedan de bildades i december 2018. 

– I grund och botten anser inte avdelningen att arbetsplatsklubbarna är legitima förhandlingsparter. Det har lett till att man tvingats ställa in fyra samverkansmöten med arbetsgivaren, eftersom fackliga representanter inte funnits på plats. Vi kräver att vi får den förhandlingsrätt och de mandat vi har rätt till enligt Kommunals stadgar, säger Anakin Ljung. 

Den fackliga strejken inleds i dag tisdag kl. 13.00.

I morgon onsdag kommer strejken att utökas då även förtroendevalda för tekniksidan av spårvägen kommer att gå ut i strejk.

Att den fackliga strejken inleds samtidigt som Kommunals kongress hoppas Anakin Ljung leder till att frågan lyfts på kongressen. 

– Flera motioner handlar om att utöka den arbetsplatsnära fackliga verksamheten. Jag hoppas att strejken blir en påtryckning som gör att vi får beslut från kongressen om att utveckla det arbetsplatsnära fackliga arbetet, säger Anakin Ljung. 

Anna Skarsjö, ordförande i avdelning Väst säger att hon är förvånad över protestaktionen.

– Vi håller på och försöker ta reda på vad det här handlar om. Men det finns en uppfattning om att avdelning Väst skulle motarbeta det arbetsplatsnära fackliga arbetet på Göteborgs Spårvägar. Jag känner inte igen mig som avdelningsordförande i den beskrivningen. Men vi får titta närmare på det.

Men hon berättar att det varit svårt under en tid att få de facklig företrädarna från Spårvägen att delta på möten och utbildningar.

– Det har också gjort en omorganisation i koncernen Göteborgs Spårvägar vilket innebär att det gjorts en uppdelning i olika bolag vilket innebär att det behöver skrivas nya samverkansavtal. Då har vi kallat till möte på avdelningen och då har man inte dykt upp och inte velat deltaga vilket gjort det svårt att skapa nya samverkansavtal.

Vad tycker du om sättet att protestera?
– Vi är lite förvånade. Vi försöker ta reda på vad det är som händer och vilka som står bakom. Anmärkningsvärt. 

Kan de fortsätta företräda Kommunal?
– Vi håller på och tittar på det också. Vad innebär det här? Vi vet inte ännu om det är alla arbetsplatsombud eller vilka som står bakom.

Artikeln är tidigare publicerad i Kommunalarbetaren som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.