Gör Arbetets EU-valkompass här

Vilka krav och önskemål har fack och arbetsgivare inför EU-valet den 26 maj?

När TCO:s ordförande Eva Nordmark och Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke i dag deltog i en utfrågning på Europahuset rådde enighet i flera frågor.

– Centralt för oss i Svenskt Näringsliv är frågan om vi ska stänga våra gränser, bli mer inåtriktade och protektionistiska. Det är en väldigt dålig lösning, men det står mellan det och mer öppenhet och en tydlig ledarroll i frihandelsfrågorna, sa Jacke och fortsatte:

– Under de senaste 100 åren har Sverige gått från ett av de fattigaste till ett av de rikaste länderna i Europa. Handeln har varit väldigt viktig för den välfärdsförbättringen.

Stärk den fria rörligheten för människor och tjänster, inför fri rörlighet för datatrafik och minskat regelkrånglet, var några förslag från näringslivschefen.

– En väldigt stor del, nära 60 procent, av vår export går till EU. Frihandelsberoendet av EU är otroligt stort. Vi vill ha ett väldigt tydligt fokus utveckla den inre marknaden ytterligare, sa Jacke.

EU:s makt över svenska jobb splittrar partierna

Politik

Eva Nordmark påpekade att även de svenska centralorganisationerna är frihandelsförespråkare, men att stärkt välfärd kräver fler pusselbitar.

– Jag kan skriva under på det Jan-Olof säger, inte minst frihandeln. Men det är också centralt att EU får en ny jobb och sysselsättningsstrategi, där vi satsar på europeisk konkurrenskraft genom att säkra trygghet och omställningsförmåga. Bara då kan vi klara digitalisering, automatisering och en helt nödvändig grön omställning.

Social trygghet för unionens medborgare är också det bästa sättet att möta den framväxande populismen, menade Nordmark.

– Inom Europafacket har vi sett den misstro och frustration som finns. Det handlar om att framgångarna inte kommer alla till del när den europeiska ekonomin återhämtar sig. Vi ser ökade klyftor mellan länder och mellan människor.

Partienkät: Det här är den viktigaste jobbfrågan i EU

Politik

Enighet rådde också om att den svenska modellen ska värnas, även om Jacke uttryckte oro över att den sociala pelaren kommer minska parternas inflytande.

Farhågan är att förhandlingsutrymmet ska minska när fler frågor regleras genom lagstiftning.

– Studier visar att bra dialog mellan parterna gör ekonomin bättre, vi väldig angelägna om att få behålla det. Därför blir vi oroliga när man gör interventioner i det här området. De leder oss i en obekväm riktning om vill behålla den svenska modellen stark, och det vill vi.

Facken gör dock en annan tolkning av vad pelaren kommer att innebära.

– Jag har varit på den europeiska fackliga arenan i 13 år och lärt mig att vi har olika sätt att implementera EU-reformer. Vi gör det genom vår partsmodell medan kollegerna i Europa har lagstiftning som verktyg, sa Nordmark.

Europadagen

• Firas den 9 maj till minne av Schulmandeklarationen som presenterades detta datum år 1950.

• Robert Schulman var fransk utrikesminister och hans deklaration låg till grund för skapandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen som sedermera utvecklades till dagens EU.