Klimatet kan inte vänta. Med kampanjen Fridays for Future har Greta Thunberg tänt en gnista som blivit en blossande eld som bara växer.

Miljö- och klimatpolitiken har länge stannat vid tekniska regler och enstaka miljöskatter. Den tiden är förbi. Nu krävs ett bredare helhetstänk, hela samhället måste ställas om.

Och det blir allt mer uppenbart att det krävs en politik som väver ihop miljö med solidaritet för att på riktigt göra skillnad.

Kort och gott krävs en grön politik som kombinerar jämlikhet och klimat.

I helgen hade Miljöpartiet partikongress. Per Bolund valdes till nytt språkrör och Isabella Lövin tog tillfället i akt att sia om hur partiet kommer att gynnas av den nya gröna vågen.

Men det blir nog snarare tvärtom. Det blir allt tydligare att Miljöpartiet har spelat ut sin roll.

Länge har miljöpolitik varit synonymt med Miljöpartiet. Och visst har de haft en viktig roll hittills, genom att agera blåslampa och driva opinion.

Men nu krävs mer än vad ett enfrågeparti utan ideologisk kompass kan åstadkomma.

Klimatfrågan är en ideologisk ödesfråga och varken Miljöpartiet eller högern har svaren.

Medan Miljöpartiet är för luddigt blundar högern för allvaret i klimatkrisen.

I Moderaternas ”Miljöprogram” står att ”miljö- och klimatutmaningar inte i första hand ska lösas genom att begränsa människor”.

Individen ska inte hotas av kollektiva lösningar, detta är klimatpolitikens kärna.

Moderaterna, liksom Kristdemokraterna, vill bygga ut kärnkraften.

En väldigt bakåtsträvande och samhällsfarlig lösning. Och enligt KD:s Europaparlamentskandidat Sara Skyttedal är det bara ”dumpuckon” som slutar flyga för klimatets skull.

Att det krävs kraftiga förändringar i livstil, mathållning, produktion och energiförbrukning är alla oberoende forskare och experter eniga om.

Detta krävs både internationellt och nationellt.

För att ställa om Europa har EU beslutat om klimatmål som innebär en sänkning av koldioxidutsläppen med 40 procent till 2030 och upp emot 95 procent till 2050.

Målen är ambitiösa men nåbara, enligt experterna. Fast endast om alla medlemsländer tar krafttag och bara om politikerna leder arbetet åt rätt håll.

I Europaparlamentet har svenska socialdemokrater varit drivande i klimatarbetet.

Som enda svenska europaparlamentariker har Jytte Guteland haft en ordinarie plats i miljöutskottet där hon ansvarat för förhandlingar inom energieffektivitet, utsläpp, kemikaliegränser och bekämpningsmedel.

Så när Naturskyddsföreningen ger Socialdemokraterna högsta miljöbetyg i sin ranking inför EU-valet är det mycket tack vare Guteland.

Det ambitiösa klimatarbetet måste fortsätta både på EU-nivå och nationellt.

Och det måste drivas av politiker som kan kombinera målsättningar om rättvisa och solidaritet med en välmående planet.

Socialdemokraterna är partiet med historisk erfarenhet av komplexa, långsiktiga omställningsprocesser.

Detta är inte oviktigt när Stefan Löfven säger sig vilja tillmötesgå Greta Thunbergs krav.

Klimatet kan inte vänta och ett grönt folkhemsbygge måste börja byggas nu.

Förutsättningarna för Socialdemokraterna att klara detta har nog aldrig varit bättre.

Men ett grönt folkhem kan bara bli verklighet om Stefan Löfven håller löftet till klimatrörelsen och helhjärtat vågar ta språnget.