Om förslaget genomförs, skulle den över 61 år som inte orkar fortsätta i sitt yrke slippa ta ut pension i förtid. Personen ska, inom sjukförsäkringen, bara prövas mot jobb inom det yrke man redan har.

– Vi har en situation där pensionsåldern ska höjas stegvis uppåt. Samtidigt vet vi att redan i dag ungefär 15 procent inte orkar arbeta fram till pensionsåldern, säger Jonas Sjöstedt på en presskonferens i Göteborg.

– Om man är sjuk, så att man inte kan arbeta, då ska man få sjukersättning. Det är väldigt svårt att få det idag. Även de äldre ska prövas mot hela arbetsmarknaden. Men det är inte så lätt för en utsliten undersköterska, säger Jonas Sjöstedt.

Den ekonomiska effekten av att inte orka arbeta till ordinarie pensionsålder är stor. I många fall blir den drabbade tvungen att ta ut pension i förväg.

– Då blir pensionen väldigt låg, både fram till pliktåldern och efteråt, påpekar Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiets förslag siktar främst på att hjälpa människor som slitit ut sig i tunga yrken. Berörda personer ska kunna få sjukersättning tills de fyller 67.

Om cirka 15 procent av varje årsgrupp utnyttjar reformen, skulle kostnaden enligt Vänsterpartiet bli cirka 300 miljoner kronor för varje ”generation”.

– Fullt utbyggt skulle den årliga kostnaden för att göra detta vara 2,1 miljarder kronor, säger Jonas Sjöstedt.

V-ledaren ska senare på eftermiddagen tala vid partiets möte på Gustaf Adolfs torg i Göteborg.

Micke Larsson/TT