Kundernas trygghet kan inte säkerställas. Det slås fast i en skrivelse från Nacka efter att verksamheten hos hemtjänstföretaget Enklare Vardag granskats.

Kommunens granskning inleddes i mars i år med anledning av Arbetets och KA:s avslöjande om hur hemtjänstföretaget utnyttjat personal och fuskat med tidsregistreringar.

Personal har tvingats arbeta långt mer än tillåtet utan att få betalt för all tid och ibland också  tvingats betala tillbaka delar av lönen, enligt ett flertal källor och dokumentation.

Efter avslöjandet har kommunerna Upplands Väsby, Järfälla och Stockholm brutit med företaget som nu alltså avslöjats med stora brister också i Nacka.

Enligt Ann-Sophie Holgersson, chef på äldreenheten i Nacka, har man bland annat sett att tre kunder inte fått all den hjälp som de haft rätt till.

”Besöken slås ihop i stor utsträckning, till exempel genom att kunden får hjälp med flera måltider vid samma tidpunkt trots att beställningen anger att hjälpen fördelas på olika tider under dagen. Tillsynsbesök slås också ofta ihop med en annan insats. Det innebär att kunderna inte har garanterats regelbunden hjälp under dagen enligt biståndsbeslutet”, skriver hon i ett mejl.

Välfärdsbranschens skuggsida

Avslöjande: Slavliknande villkor på stort hemtjänstföretag

Nyheter

Företaget har också under lång tid haft en så kallad objektsanställning. Det är en anställd som bara går till en och samma kund och ofta också har en personlig koppling till kunden – något som anses kunna leda till dålig insyn och risk att personal utnyttjas.

Det är därför förbjudet i de flesta kommuner och så också i Nacka.

I det här fallet var det en vän till familjen som också tidigare varit god man till kunden som enbart jobbade hos denne. Vid granskningen upptäcktes tre tillfällen då den objektanställde registrerat att den besökt kunden trots att personen bevisligen inte varit där.

Man har också upptäckt fler felaktiga tidsregistreringar, enligt tjänsteskrivelsen.

”Under granskningen har det framkommit att en kund inte haft NFC-etikett uppsatt i bostaden samt hos två kunder var dessa inte korrekt uppsatta. Anordnaren har rapporterat in mer utförd tid än vad som står i kunds beställning”, skriver Ann-Sophie Holgersson.

NFC–etiketten är en kod på väggen som den anställde blippar med sin mobil för att bevisa att den varit på plats en specifik tid.

I dokumentet framgår också att företaget haft brister i den sociala dokumentationen och att man inte haft tillräckligt med auktoriserad personal för att kunder ska kunna känna sig trygga om någon är sjuk.

Enklare Vardag förnekar, enligt skrivelsen, inte de brister som framkommit. De menar dock att de har ”god kvalitet i verksamheten och att kunderna får den hjälp de behöver”.

Frågan om företagets framtid i Nacka ska nu avgöras av kommunpolitikerna på onsdagskvällens möte med äldrenämnden.

Trots bristerna föreslår tjänstemännen inte att företaget ska förlora sitt avtal med kommunen. I stället föreslås att företaget ”varnas” och att de ska inkomma med en åtgärdsplan gällande bristerna som hittats.

Välfärdsbranschens skuggsida

Trots fusket: Hemtjänstföretaget ännu kvar i fem kommuner

Nyheter

Det har fått Vänsterpartiet i kommunen att gå i taket.

– När vi på ett tidigare nämndmöte fick information om ärendet fick vi veta att det fanns tillräckligt med belägg för att avauktorisera Enklare Vardag. Jag kan inte se vad som är skälet till att backa från den ståndpunkten nu, säger Amanda Sandholm, ersättare i äldrenämnden för Vänsterpartiet Nacka enligt ett pressmeddelande.

På mötet kommer hon att föreslå att kommunen bryter helt med företaget. Men hon vill också gå ännu längre.

– Om kommunen inte polisanmäler Enklare Vardag snarast så kommer Vänsterpartiet att kontakta Ekobrottsmyndigheten och rådgöra om hur vi ska gå tillväga, säger Amanda Sandholm.

Enligt Ann-Sophie Holgersson räcker dock inte bristerna för att kommunen ska bryta med företaget innan de fått en chans att bättra sig.

”Bedömningen är att företaget bör varnas och inkomma med en åtgärdsplan. Bristerna ska vara åtgärdade senast den 15 juni.  Enligt kommunens auktorisationsvillkor saknas grund för avauktorisering. De brister som har identifieras leder till sanktionen varning”, skriver hon i mejlet.