Sverige behöver göra mer för jobben. Ska det politiska mantrat om arbete åt alla förverkligas så krävs en arbetsmarknad som tillvaratar förmågor.

Det behövs en arbetsmarknadspolitik och en Arbetsförmedling som lever upp till sitt namn. Det är viktigt för alla och särskilt viktigt för den som har svårare att få jobb.

Trots vårbudgetens skrivningar om att personer med funktionsnedsättning ska få bättre möjligheter att delta i arbets- och samhällslivet saknas förslag och pengar som stoppar det akuta hotet mot sysselsättningen för våra medlemmar.

Vi ser en kraftig försämring av Arbetsförmedlingens service till den som söker arbete.

I kommun och landsting är behovet av kompetens stor. Samhället har inte råd att avvara kompetenser.

I stället för en offensiv politik ser vi nu hur förutsättningarna försämras för våra medlemsgrupper.

Se till att pengar verkligen avsätts i statsbudgeten för en restaurering av Arbetsförmedlingens verksamhet, inte minst genom att den arbetslivsinriktade rehabiliteringen förstärks

6 företrädare för funktionsnedsättningsrörelsen till riksdagen

Riksdagsbeslutet om statsbudgeten, januariavtalet, regeringsförklaringens tal om en reformerad Arbetsförmedling och en ambition från myndigheten att digitalisera är hot mot rätten till arbete för många.

Det gäller särskilt dem vi företräder, personer med funktionsnedsättning.

Myndigheten för delaktighets uppföljningar visar att av personer med funktionsnedsättning och så kallad ”nedsatt arbetsförmåga” var 56 procent i sysselsättning under 2017.

Motsvarande andel i den övriga befolkningen var drygt 80 procent.

Myndigheten påminner samtidigt om SCB:s arbetskraftsundersökning där 62 procent av personer med så kallad ”nedsatt arbetsförmåga” som inte är i sysselsättning menar att de skulle kunna utföra ett arbete med tillgång till anpassningar och/eller stöd.

Barriärerna till arbete är många: Förutfattade meningar och en rädsla att inte få den kompetens man behöver.

Osäkerhet om man verkligen får exempelvis hjälpmedel på plats i tid. Och diskriminering där ungefär en tredjedel av arbetssökande med en funktionsnedsättning möter diskriminering och kränkande behandling.

I stället för att göra mer för jobben har Arbetsförmedlingen nu varslat 4 500 anställda.

Bland dem är många specialister inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som är viktig för många.

Det är inte minst specialister som ger stöd till döva och personer med syn-, hörsel-, och rörelsenedsättningar. Det är viktiga kompetenser som riskerar att försvinna.

I stället för att göra mer för jobben blir hinder kvar, också på Arbetsförmedlingen.

Arbetssökande kommer fortsätta hänvisas till digitala system som inte är anpassade för den som använder skärmläsare, läser punktskrift eller andra hjälpmedel.

Trots vårbudgetens skrivningar om att personer med funktionsnedsättning ska få bättre möjligheter att delta i arbets- och samhällslivet saknas förslag och pengar som stoppar det akuta hotet mot sysselsättningen för våra medlemmar

Företrädare för förbund inom funktionsnedsättningsrörelsen

Personer som talar teckenspråk drabbas när specialisterna med teckenspråkskompetens kan försvinna.

Den som har behov av att träffa en förmedlare får det svårare när 132 av 242 Arbetsförmedlingskontor läggs ned.

Sveriges Kommuner och landsting har visat att en fjärdedel av kommunerna saknar lokalt kontor.

Kontor som är öppet alla dagar i veckan finns i 66 kommuner. 72 kommuner har inte något kontor alls.

De planerade försämringarna drabbar många som får ännu längre till sitt närmaste förmedlingskontor och med stor säkerhet blir väntetiderna längre.

Det här är långt ifrån det som krävs om Sverige ska göra mer för jobben. Vi har därför tre krav på ansvariga:

Arbetsförmedlingen: Ta fram en tydlig och genomarbetad konsekvensbeskrivning av de samlade förändringarna i er verksamhet.

Regeringen: Lev upp till er egen formulering i januariavtalet att insatser för personer med funktionsnedsättning inte ska beröras av Arbetsförmedlingens förändringar. Lägg förslag som reformerar Arbetsförmedlingen till det bättre, där stöd finns också för den som har en funktionsnedsättning som måste få en chans att få ett arbete.

Riksdagen: Se till att pengar verkligen avsätts i statsbudgeten för en restaurering av Arbetsförmedlingens verksamhet, inte minst genom att den arbetslivsinriktade rehabiliteringen förstärks.