FN:s miljöorgan UN Environment uppger att produktionen av ett par jeans leder till utsläpp på 33,4 kilo koldioxidekvivalenter – lika mycket utsläpp som en bilresa på 111 kilometer orsakar.

Enligt Unctad används 93 miljarder kubikmeter vatten per år av textil- och modeindustrin – lika mycket som skulle kunna tillgodose behoven hos fem miljoner människor. Och omkring en halv miljon ton syntetiska mikrofibrer från våra kläder som reningsverken inte klarar av att filtrera bort spolas ut i haven varje år, enligt FN-organet.

Dessutom är klädindustrins koldioxidutsläpp större än flygsektorns och sjöfartens sammanlagda koldioxidutsläpp. Samtidigt används plaggen allt kortare tid.

Studier visar att det genomsnittliga plagget endast används tio gånger innan det slängs. Efterfrågan på kläder väntas stiga med två procent om året medan antalet gånger som vi använder de kläder som vi köper har sjunkit med en tredjedel sedan början av 2000-talet.

Misären pressar arbetarnas löner i Kambodja

Global

Produktionen av kläder fördubblades mellan 2000 och 2014 i takt med att modeföretagen utvecklat snabbare och effektivare produktionscykler. I takt med att priset för kläder sjunkit har konsumenter börjat tänka på kläder som produkter som inte ska hålla särskilt länge. Det leder till en mängd negativa sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser.

Därför är det viktigt att se till att kläder produceras så etiskt och socialt hållbart som möjligt, slår Unctad fast.

Klädindustrin producerar en femtedel av allt avloppsvatten.

Det beräknas att omkring 87 procent av de textilfibrer som tagits fram för klädproduktion slängs eller bränns. Varje sekund dumpas motsvarande en lastbil full av textil på soptippar eller eldas upp. Enligt FN:s miljöorgan orsakar färgning och behandlingar av textil en femtedel av alla vattenföroreningar som världens industrier ligger bakom.

Tusentals textil­arbetare sparkade i Bangladesh

Global

Nu har tio FN-organ slutit sig samman i en allians för hållbart mode som syftar till att ta tag i klädindustrins sociala och miljömässiga problem.

– Den globala produktionen av kläder och skor orsakar åtta procent av världens utsläpp av växthusgaser, och med en tillverkning koncentrerad i Asien är industrin i huvudsak beroende av kol och naturgas för elektricitet och uppvärmning. Om vi fortsätter på samma sätt kan utsläppen av växthusgaser från industrin ha ökat med nästan 50 procent till 2030, säger Elisa Tonda vid UN Environment.

Baher Kamal/IPS