Varför ställs inte Moderater och Kristdemokrater till svars för sin budget?

Den budget som M och KD med SD-stöd kuppade igenom före jul i väntan på en regering och som nu ödelägger stora delar av arbetsförmedlingen?

Det närmaste vi kommit är en debatt i SVT mellan Centerpartiets Martin Ådahl och Vänsterpartiets Ali Esbati.

Men det är ju inte deras budget, även om Centern länge har velat privatisera Arbetsförmedlingen.

Men att privatisera är inte samma sak som att lägga ned, vilket M och KD nu lyckas med genom sin styrande budget.

Så varför tillfrågas ingen från M och KD?

Arbetets ledarsida vill helst inte ifrågasätta media. Det finns redan en extremhöger som ifrågasätter alla alster som inte bedriver nationalkonservativ propaganda.

Och att SVT:s Agenda lider av en närmast manisk drift att bjuda in Sverigedemokrater får vi skjuta in bakom det journalistiska oberoendet.

Men varför denna tystnad runt M-KD-budgeten?

Budgeten gör att 4 500 förmedlare blir arbetslösa, att mängder av orter med hög arbetslöshet blir av med sina lokalkontor och att Arbetsförmedlingens lokaler även i många större kommuner gapar tomma.

Att M och KD inte behöver förklara sig är anmärkningsvärt.

En försiktig gissning är att vi skulle vi mött en helt annan attityd om förslaget vore en del av en rödgrön budget.