På kommunals kongress 2016 fattade vi beslutet att driva frågan om legitimationer för undersköterskor.

Året därefter, på Social-demo-kraternas kongress 2017 fick vi in skrivelsen ”Likvärdighet i undersköterskeutbildningen ska säkerställas och yrket regleras, exempelvis genom legitimation eller en skyddad yrkestitel” i principprogrammet.

Detta – att partiet äntligen började lyfta en så viktig fråga – gjorde oss undersköterskor extremt glada.

På S-kongressen 2019 gick jag som facklig/politisk och undersköterska samman med mina kamrater och drev frågan om undersköterskelegitimation.

Tillsammans med andra kommunalare gick jag upp i plenum och försvarade vår titel.

Vi yrkade på en skarpare text, vi organiserade oss och talade med andra delegationer som ställde sig bakom oss.

Jag ville att texten ytterligare skulle skärpas till ”likvärdighet i undersköterskeutbildningen ska säkerställas och yrket regleras genom legitimation”.

Vi behöver fler undersköterskor men vi måste redan nu arbeta fram legitima skäl till att göra yrket attraktivt

Malin Sjunneborn

Genom att sätta press på partiet som ska driva arbetarnas frågor hoppades jag att partistyrelsen skulle anamma detta. Jag trodde min skrivelse skulle gå igenom.

Men i stället menade partiet att en utredning kring undersköterskelegitimationen är på gång och ska presenteras i slutet av april.

När röstningen var avslutad hade vi förlorat med 159 mot 189 röster.

Om vi blickar över till Danmark där undersköterskelegitimationen redan finns har man sett att yrkesstoltheten ökat.

Det har blivit en tydlighet i vilka arbetsuppgifter de olika yrkeskategorierna har, en undersköterska kan vara kontaktperson för en patient och därmed vara med patienten från inskrivning till utskrivning.

Rollen som undersköterska har blivit tydligare.

När nu undersköterskeutbildningen blir mer spetsinriktad och kommer se likadan ut i hela landet möjliggör detta att en undersköterska som exempelvis utbildar sig i Gävle kan söka jobb i Göteborg.

Och detta utan att behöva komplettera sin utbildning vilket möjliggör att fler kan läsa till yrket.

Man får inte glömma att undersköterskan utgör en stor del av sjukvården.

När du besöker akutmottagningen är det undersköterskan som möter upp dig i dörren.

När din mor eller far ligger inför palliativ vård på äldreboendet är det undersköterskan som sitter och stryker förälderns hand.

Vi ser på sikt att kompetensbehovet kommer öka i hela Sverige.

Vi behöver fler undersköterskor men vi måste redan nu arbeta fram legitima skäl till att göra yrket attraktivt.

Genom en undersköterskelegitimation kommer vi på sikt höja statusen för undersköterskan.

Med en undersköterskelegitimation kommer vi kunna möta samhällets behov av vård utifrån kvalitet, säkerhet och kompetens.

Som Stefan Löfven sa: ”Undersköterskans status måste stärkas.”

Kampen börjar nu.