– Land ska med bildning byggas, sade partiordförande Stefan Löfven i sitt tal till kongressen och möttes av entusiastiskt bifall från publiken.

Temat för den andra dagen av Socialdemokraternas kongress i Örebro är ”Kunskap för framtiden” och Stefan Löfven slog an tonen i sitt tal.

Det handlar såväl om fler barnskötare i förskola som en utbyggd yrkeshögskola och högskola, större möjligheter till studielån senare i livet och ett utbildningsutbud som möter arbetsmarknadens behov. Detta för att möta de utmaningar som Sverige står inför med kompetensbrist och en förändrad arbetsmarknad med mer automatisering och digitalisering.

– Det är därför vi ska samla parterna och skapa en reform så att alla kan växa och växla i arbetslivet. Det ska vara lika självklart för löntagare som för arbetsgivare, att alla på en arbetsplats ständigt ska kunna uppgradera sin kunskaper, både för sitt nuvarande jobb – och för nästa, sade Löfven från talarstolen och möttes av nya applåder.

Under den efterföljande debatten om det politiska programmet klev Martin Berglund, ombud från Västerbotten och ombudsman för IF Metall upp i talarstolen.

– Sju av tio IF Metall-medlemmar har inte fått någon som helst kompetensutveckling det senaste året.

Han ville få in en skrivning om arbetsgivarens ansvar för att fylla på med nya kunskaper.

– Arbetsgivarens ansvar för att kompetensutveckla den egna personalen skapar ett samhälle bättre rustat för omställning.

I förslaget till politiskt program som ska antas senare under lördagen finns även en punkt som handlar om fler trygga jobb. Där konstateras att tillsvidareanställning och heltid ska vara norm, att allmän visstid ska avskaffas och hyvling stoppas. Dessutom ska delade turer minimeras, men där förekom interna oppostion.

– Delade turer ska bort, inte minimeras, sade till exempel Ann-Christin Wendpaap, kommunalare från Halland när det politiska programmet debatterades under kongressen.

Hon framhöll att när hon började jobba på 80-talet fanns inte delade turer, utan det var något som dök upp när arbetsgivarna skulle börja spara pengar.

Några punkter i det politiska programmet:

  • 30 000 nya platser på högskola och yrkeshögskola till år 2025
  • Ett likvärdigt utbildningsutbud i hela landet, och arbetsmarknadsutbildningar anpassade till arbetsmarknadens behov
  • Yrkesvux ska utvecklas för att fler ska kunna yrkesväxla till ett bristyrke
  • Ett uppdrag till yrkeshögskola och högskola att de ska ha kurser och program till yrkesverksamma
  • Studiemedel ska kunna ges till de som redan jobbar om de pluggar på deltid