Ombuden med facklig koppling skrädde inte orden under första dagen på Socialdemokraternas kongress i Örebro. Ett organisatorisk reformprogram kanske inte låter så hett. Det blev emellertid debatten om innehållet, som handlar om att ge det politiska samtalet en renässans och stärka den facklig-politiska samverkan.

– Facket ses i vissa delar av partiet som arbetsmyror som ska jobba på utan att ställa frågor om det politiska innehållet, sade Camilla Widman, ombud från Göteborg och facklig i Seko, i talarstolen på kongressen.

De ombud som till vardags även är aktiva i fackförbund hade starka åsikter. Om man ska koka ner talepunkterna passar nog: ta samverkan mellan LO-förbunden och det socialdemokratiska partiet på allvar!

Ändringsförslagen tidigare under dagen ledde till att partistyrelsen kom med en uppdaterad version av reformprogrammet där frågan fick ta mer plats. Ordet ”viktiga” byttes ut mot ”centrala”, på tal om arbetsplatsernas roll för partiet. I skrivande stund hade inte beslutet om reformprogrammet fattats ännu.

– Facklig-politisk samverkan måste bli en naturlig del där båda parter är jämbördiga och har inflytande, sade Jimmy Fredriksson, ombud från Norbergs arbetarekommun i Västmanlands distrikt samt aktiv i IF Metall.

Mirja Räihä är kongressombud för Stockholms stads partidistrikt och facklig ledare med engagemang i Kommunal. Från hennes distrikt är 10 av 25 ombud fackliga.

– Det visar styrkan i den facklig-politiska samverkan, säger hon.

Hennes distrikt ville få in tydligare skrivningar om betydelsen av facklig-politisk samverkan i reformprogrammet. Även om hon kallar programmet för lite yvigt.

– Det är sen när vi kommer hem och ska förverkliga det som det händer saker. För mig är inte facklig-politisk samverkan att vart fjärde år gå ut och säga ”rösta på socialdemokraterna”, säger Mirja Räihä.

Socialdemokraternas 40:e kongress hålls i ett helt annat läge än när partiombuden för två år sedan möttes i Göteborg. Nu tvingas partiet i regeringsställning föra politik som förhandlats fram ihop med Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

Mirja Räihä upplever inte att det är svårare att nå ut till Kommunals medlemmar efter att Januariavtalet kom till. Detta trots att det innebar stora eftergifter ur ett fackligt perspektiv.

– Det är viktigt att man är tydlig att det här 73-punktsprogrammet var för att få en regering, partiets politik är en annan.

Är det viktigt för dig att skilja på regering och parti?
– Annars skulle jag gå under!

Mirja Räihä är positiv till Kommunals beslut att dra in partistödet och satsa de pengarna på egen facklig-politisk utveckling. Hon tycker också att förbundet behöver bli bättre på att hitta medlemmar som vill in i politiken.

Kommunals ordförande Tobias Baudin var också på plats på kongressen. Han berättade att förbundet under torsdagen avslutade sin första utbildningsomgång för att få fler kommunalare att ta just det steget.

– Vi har ju två spår i det fackliga arbetet, det är förhandlingsspåret och det är det politiska spåret. Vi har jättemycket förhandlingsutbildning men inga om hur man ska påverka politiskt. Men nu sjösätter vi det.

Ni drar igång utbildningar, men vad ska partiet göra?

– Om jag skulle ge kommunalråden runt om i landet ett tips så skulle det vara: lyft telefonluren och ring en ordförande i Kommunal. Börja med att samtala, vilka problem och utmaningar ser medlemmarna i Kommunal och vad kan jag då göra som socialdemokratiskt kommunalråd för att lösa det.