Under lång tid har rederibranschen haft svårigheter att rekrytera kvinnor. För globala transportfacket ITF är en av orsakerna obligatoriska graviditetstester.
– Man vill känna sig välkommen och det gör man inte om man måste göra ett graviditetstest, säger Lena Dyring, som är talesperson för kvinnofrågor på ITF:s sjöfartssektion.

Lena Dyring var för en vecka sedan med på ett ILO-möte med fokus på rekrytering inom sjöfartsbranschen. Då diskuterades bland annat frågan om graviditetstester för kvinnor som söker jobb ombord.

Lena Dyring under ett tal på ITF:s kongress i Sofia, Bulgarien.

– Vi vet att det finns flera stora rederier, med huvudkontor ibland annat USA men även i Europa, som gör graviditetstest. Och vi vet också att kvinnor som är gravida inte får jobb de söker. Vi fick medhåll från ILO:s experter om att det är diskriminering att testa.

ITF har genom sitt påverkansarbete fått flera företag att slopa graviditetstester. De företag som fortsätter hävdar att orsaken är att de har medicinskt ansvar för de som jobbar ombord.

– Men vi tror att den egentliga orsaken är att man vill begränsa det ekonomiska ansvaret det innebär att ha en anställd som är gravid, säger Lena Dyring.

Enligt FN-organet ILO:s skrivelser ska kvinnor med okomplicerade graviditeter ges möjlighet att arbeta till sjöss fram till vecka 24. Därefter blir man hemskickad.

En del rederier har kollektivavtal med vissa rättigheter och då kan kvinnor få lön i ett par månader när de är hemma, liksom att de är prioriterade för jobb då de kommer tillbaka. Andra företag betalar bara för kvinnans hemresa och ger inga garantier för fortsatt jobb.

–Man vill att fler kvinnor ska börja jobba till sjöss. Men om man gör något så grundläggande som att diskriminera kvinnor genom att göra ett graviditetstest kommer man aldrig motivera fler att söka jobb ombord, poängterar Lena Dyring.