IF Metall är LO:s tredje största kvinnoförbund.

Vi arbetar sedan länge med att få en mer jämställd representation i vår organisation.

Kvinnorna utgör 20 procent av vår medlemskår och vårt mål är att minst 30 procent i våra beslutande och rådgivande organ ska vara kvinnor.

Men vårt jämställdhetsarbete handlar naturligtvis även om att komma till rätta med könsorättvisor som drabbar kvinnor när det gäller löner, arbetsvillkor och arbetsmiljö.

Det duger inte att bara uppmärksamma jämställdhetsfrågorna en gång om året, den 8 mars.

Det blir inte trovärdigt. Jämställdhetsarbetet pågår året runt.

Redan i början av februari lanserade vi kampanjen Kvinnor jobbar dubbla skift (#dubblaskift), för att inför årets kvinnodag uppmärksamma hur könsorättvisor på jobbet och i hemmet skapar dubbel stress hos industrins kvinnor.

I dag förväntas kvinnor vara mer hemma med barnen, vilket gör att de nedprioriteras i arbetslivet, oavsett om de har barn eller inte. Samtidigt ifrågasätts ofta män som vill dela lika på ansvaret och vara hemma med sina barn. Det måste få ett slut

Marie Nilsson

Vi vet att kvinnor, även inom industrin, ofta har de mest pressade arbetsuppgifterna och den sämsta arbetsmiljön.

Samtidigt vet vi att industrins kvinnor, precis som andra kvinnor, ofta tar det största ansvaret för hem och barn.

I Sverige 2019 borde det vara självklart att kvinnor och män som lever tillsammans delar på ansvaret för familjens försörjning och hushållsarbete.

Och att arbetsuppgifterna och arbetsmiljön inte avgörs av ens kön. Men där är vi tyvärr inte än.

Kvinnor tar ut 72 procent av föräldrapenningdagarna medan män bara tar ut 28 procent, visar Försäkringskassans siffror.

Även när det gäller vård av sjukt barn och deltidsarbete är kvinnor kraftigt överrepresenterade.

Kvinnor lägger i snitt drygt tolv timmar per vecka på hushållsarbete, enligt Statistiska Centralbyrån. Män lägger cirka sju timmar.

Har kvinnor det lugnare på jobbet, eftersom de tar det största ansvaret hemma? Knappast.

Kvinnor inom industrin stressar mer än männen, visar vår egen medlemsundersökning om arbetsmiljön från i höstas.

Hela 32 procent av de unga kvinnorna och 23 procent av de äldre kvinnorna känner stress varje dag på sina jobb.

Samtidigt vet vi att kvinnor inom industrin har de mest monotona arbetsuppgifterna och de mest påfrestande arbetsställningarna.

Följaktligen är kvinnor oftare sjukskrivna än män, och oftare på grund av stress.

Hur har det kunnat gå så här snett?

För mig är det uppenbart att kvinnors dubbla stress beror på omoderna könsroller.

Yrkeslivet ses som männens arena, medan barnen och hemmet ses som kvinnornas ansvar.

Det gör att kvinnors arbetsvillkor och arbetsmiljö tillåts vara sämre än mäns – samtidigt som kvinnorna förväntas fortsätta arbeta när de kommer hem från jobbet.

Det duger inte att bara uppmärksamma jämställdhetsfrågorna en gång om året, den 8 mars. Det blir inte trovärdigt. Jämställdhetsarbetet pågår året runt

Marie Nilsson

Så här kan vi inte ha det. Det är dags att vi börjar betrakta varandra som människor, inte som representanter för några kön.

Alla människor skulle må bra av mer jämställda arbetsvillkor, på jobbet och i hemmet. Både män och kvinnor måste få rätt att vara både föräldrar och industriarbetare. Utan att stressa ihjäl sig.

Hur ska vi då uppnå det, rent konkret?

En viktig politisk åtgärd är att vika fler månader för vardera förälder i föräldraförsäkringen.

Det första steget är en tredelning. Om vi någon gång ska komma till rätta med orättvisorna mellan könen behöver föräldrarna dela mer lika på ansvaret för hem och barn.

I dag förväntas kvinnor vara mer hemma med barnen, vilket gör att de nedprioriteras i arbetslivet, oavsett om de har barn eller inte.

Samtidigt ifrågasätts ofta män som vill dela lika på ansvaret och vara hemma med sina barn. Det måste få ett slut.

Arbetsmarknadens parter kan göra mycket. På tvätteriet Berendsen i Ockelbo, en kvinnodominerad arbetsplats, pågår just nu en viktig studie i arbetsrotation.

Målet är att komma till rätta med monotona arbetsuppgifter och påfrestande arbetsställningar.

Arbetsgivaren och IF Metall-klubben bedriver, tillsammans med läkare och forskare, ett gemensamt forskningsprojekt för att ta fram ett mer hållbart arbete.

Jag är övertygad om att stressen blir mindre hos alla, oavsett kön, om vi delar på den. Det finns inte ”kvinnogöra” och ”mansgöra”.

Däremot finns det ett liv att leva, i balans mellan arbete och fritid, för oss alla.