”Att förändra lagstiftningen kring fackföreningars rätt att ta till konfliktåtgärder är att riskera den svenska modellen” är en återkommande formulering i remissvar som fackklubbar skickat till regeringen apropå lagförslaget om ändrad strejkrätt.

Arbetet skrev i förra veckan om hur de remissinstanser som regeringen valt ut, däribland LO, har tyckt till om lagförslaget om ändrad strejkrätt.

Ytterligare 30 yttranden har kommit in till departementet, från organisationer som på eget initiativ vill framföra synpunkter.

Var tredje av dessa svar kommer från enskilda Sekoklubbar, som inte håller med LO-förbunden centralt om att lagen är en god idé.

De tio klubbarna är mycket kritiska. De ser bland annat risker för att företag får möjlighet att avtalsshoppa – alltså välja billiga kollektivavtal med sämre villkor.

I deras yttranden lyfts också en oro för hur arbetsgivarna ska kunna hävda att konfliktåtgärder är olagliga och därmed få dem avbrutna i väntan på prövning.

Sekos Stockholmsregion röstade redan förra året mot uppgörelsen om strejkrätten.

– Vi behöver värna en stark underliggande stridsrätt som en sorts säkerhetsventil, har Gunnar Westin, vice ordförande i Seko Stockholm, sagt till Arbetet.

Kritikerna har arbetat för att remissvar ska skickas till regeringen, breven är samordnade i sitt innehåll.

En klubb från vart och ett av förbunden Livs, Kommunal och Fastighets har också skickat in yttranden med liknande budskap.

Även de fackliga organisationerna KyrkA, Ledarna, DIK, Akademikerförbundet SSR, ST och Vision har skickat egna brev till regeringen. De tillstyrker alla lagändringen.

Men hos SSR, ST och Vision finns ett stråk av oro. De skickar med olika uppmaningar inför det fortsatta lagstiftningsarbetet. Det handlar om att inte flytta för mycket makt till Arbetsdomstolen, samt att inte rubba nuvarande ordning på områden där arbetsgivare har avtal med flera fack utan att det funnits oenighet runt detta.

Från flera arbetsgivarorganisationer och sjöfartsbranschen är budskapet att regeringen bör snabba på.

Man är inte nöjd med att lagen införs nästa år.

De synpunkterna kommer från bland andra Trä- och möbelföretagen och Svensk Sjöfart.

Som Arbetet tidigare rapporterat har LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv, i ett gemensamt remissvar, önskat just att lagen införs tidigare än nästa år.