Det var i december som riksdagen röstade igenom Moderaternas och Kristdemokraternas budget med stöd av Sverigedemokraterna.

Den innehöll bland annat ett slopat skatteavdrag för fackföreningsavgiften, ett avdrag som den rödgröna regeringen införde så sent som förra året.

Pengarna man sparar ska bland annat gå till det förstärkta jobbskatteavdraget som började gälla vid årsskiftet.

Nu har förslaget varit ute på remiss och LO är mycket kritiskt i sitt yttrande.

Man anser bland annat att det blir ojämlikt att arbetsgivare får göra avdrag för medlemskap i sina organisationer, medan fackmedlemmar inte får göra det.

– Det gör det billigare för arbetsgivarna att organisera sig än vad det är för arbetstagarna. Då blir det svårare för oss att upprätthålla våra medlemstal och därmed kan det bli svårare att sluta kollektivavtal. För oss är det en principiell invändning. Det ska alltid vara lika förutsättningar för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, säger Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande i LO.

LO och Karl-Petter Thorwaldsson vill att den nya regeringen återinför skatteavdraget så fort som möjligt.

– Man har lovat att klyftorna inte ska växa under mandatperioden. Då måste man återinföra avdraget för fackavgiften, annars riskerar klyftorna i stället att öka mellan hög- och låginkomsttagare. Vi tycker att man ska göra det redan vid nästa budgettillfälle.

LO föreslår också en större översyn av skattesystemet för att undvika ryckighet och förändringar.

Man vill att skatteuttaget ska vara enkelt, enhetligt och fördelningspolitiskt rättvist. Dessutom föreslår man ett skatteavdrag för avgiften till a-kassan.

Svenskt Näringsliv har också svarat på remissen om det slopade avdraget för fackavgiften.

Arbetsgivarorganisationen tycker att det är ett bra förslag. Bland annat för att man anser att det är bättre med lägre skatt på arbete generellt.

Skattereduktion för fackföreningsavgift

  • Infördes 1 juli 2018.
  • 25 procent av medlemsavgiften får dras av.
  • Föreslås försvinna 1 april 2019.