För några år sedan twittrade KD:s Sara Skyttedal att det inte är en slump att just hon fötts till ett bra liv. Hon var den snabbaste spermien och har gjort sig förtjänt av sin livslott.

Med den logiken har alla som föds in i fattigare familjer också förtjänat sitt öde. Ojämlikheten blir en evolutionär logik.

Det är bara januari och årets viktigaste bok har redan kommit.

I uppföljaren till Jämlikhetsanden skriver Wilkinson och Picket om ojämlikheten som gör oss sjuka.

Genom att sammanställa gedigen forskning och grundläggande statistik visar författarna precis hur skadligt ojämlikhet är för det mänskliga psyket.

Ojämlikheten leder till att förståelse för varandra försämras när klyftorna ökar.

Att den psykiska ohälsan ökat så drastiskt i ett land som Sverige är inte alls konstigt. När det sker ett snabbt skifte i vår gemensamma sammanhållning drabbar det dem som upplever sig mest utanför på ett negativt sett.

Samtidigt påverkas de rika. Wilkinson menar att hävdelsen av folks egon blir större bland eliten i ojämlika länder. De rika rättfärdigar sitt välstånd.

Precis som enligt Skyttedals logik ovan upplever de som föds in i rikedom att de har en naturlig rätt till detta.

Det obehagliga med det här resonemanget är också det andra sidan av myntet.

Att samma logik enligt de rika innebär att de som inte lever i välstånd gjort sig förtjänta av den livslotten.

Att de fattiga blivit fattiga av en ödegiven anledning.

Att försöka förstå det här resonemanget är obehagligt men måste göras.

För vi som vill verka för jämlikhet måste förstå vari våra motståndares argument ligger.

Den här mekanismen av självrättfärdigande sätter nämligen igång en annan mekanism, avhumanisering av de fattiga.

Och det är jättefarlig.

Vi måste stå emot den galopperande ojämlikheten och dess effekter i samhället av flera skäl.

Det gäller både att säkra levnadsstandarden hos de som har minst. Men lika mycket handlar det om att stoppa avhumaniseringen av ojämlikhetens förlorare.

De som inte drog vinstlotten i livets lotteri måste återinkluderas i samhället och i det demokratiska projektet.