Anna Lindstedt har tidigare varit klimatambassadör och svensk chefsförhandlare i frågor som rör FN:s internationella klimatkonvention.

Efter en ambassadörspostering i Peking tillträder hon i mars som Agenda 2030-ambassadör, med uppdrag att samordna Sveriges internationella arbete med FN:s globala mål.

Lindstedt ersätter ersätter Kajsa B Olofsgård som innehar posten i dag.

17 mål för en bättre värld

Global

Och Lindstedt kommer ha gott om saker att hugga tag i. Enligt utrikesdepartementet ska Agenda 2030-arbetet ges särskild uppmärksamhet under 2019.

Bland annat ska Sverige, tillsammans med Bahamas, leda förhandlingarna när FN i september sammankallar stats- och regeringschefer för att se över genomförandet av agendan.

Agenda 2030

Agenda 2030 består av 17 globala mål, indelade i 169 delmål, för hållbar utveckling.

Den antogs av FN:s generalförsamling i september 2015 och ska som namnet antyder vara genomförd till år 2030.

Målen i Agenda 2030 ersatte de åtta millenniemålen som FN och världens länder hade arbetat med sedan år 2000.