För drygt två år sedan blev en undersköterska på en vårdavdelning i Skåne sjukskriven.

Hon hade bland annat panikattacker och minnes- och koncentrationssvårigheter. Det gjorde att hon förväxlade patienter, hade svårt att föra journaler och var tvungen att dubbelkolla så att hon inte gjorde fel eller missade något.

Enligt både läkare och psykolog uppfyllde hon kriterierna för utmattningssyndrom och blev sjukskriven.

– Alla förstår att en undersköterska som förväxlar patienter inte är lämplig att jobba som det just då. Det innebär en begränsning i arbetsförmågan, säger Jimmie Söndergaard, jurist på LO-TCO Rättsskydd som drivit ärendet för Kommunals räkning.

Men Försäkringskassan ansåg inte att läkarintyget räckte och nekade undersköterskan sjukpenning.

De tyckte inte att det framgick tillräckligt tydligt att hon inte kunde sköta sitt arbete som undersköterska med de symtom hon hade.

Facket och LO-TCO Rättsskydd överklagade till förvaltningsrätten, men där blev det också nobben.

– Vi tyckte inte att vare sig Försäkringskassan eller förvaltningsrätten gjorde en korrekt bedömning. De ställde formella krav på hur läkarintyget skulle vara utformat utan att ha lagstöd för det. Vi ansåg att läkarintyget visade att hennes arbetsförmåga var nedsatt på grund av sjukdom, och därför överklagade vi till kammarrätten, förklarar Jimmie Söndergaard.

Nu har fallet prövats av kammarrätten. Och där får undersköterskan rätt – kammarrätten anser att arbetsförmågan var så nedsatt att hon har rätt till sjukpenning.

Jimmie Söndergaard är nöjd med domen, men tycker att ärendet visar på ett allvarligt problem.

– Kammarrätten har haft samma underlag som Försäkringskassan och förvaltningsrätten. Men de gjorde olika bedömning av läkarintygen. Det visar hur svårt det är att beskriva funktionsnedsättningar objektivt, när det handlar om psykiatriska diagnoser. Det är ju lättare när det handlar om ett brutet ben eller så.

Så överklagas ett beslut

·     Ett beslut från en myndighet, exempelvis Försäkringskassan, kan överklagas till förvaltningsrätten.
·     Förvaltningsrättens domar kan överklagas till kammarrätten. I vissa fall krävs det prövningstillstånd.
·     Kammarrättens dom kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. De tar upp ärenden som kan ge prejudikat, vägledning, för andra fall.