SLUTREPLIK. Siri Steijer, ansvarig för arbetsmarknadspolitik vid Timbro, upprepar påståendet att systemet med a-kassorna ”uppenbarligen inte fungerar”.

Det är exakt detta vi menar med att hon och Timbro tillsammans med Svenskt Näringsliv svartmålar a-kassorna.

Bakgrunden, som vi skriver om i vår första artikel, är att två myndigheter kritiserat olika förhållanden inom a-kassan.

”Katalys sätter systemen framför människor”

Debatt

Det handlar dels om Riksrevisionens kritik av att olika a-kassor har olika tolkningar av vad som ska anses vara ett ”godtagbart skäl” för att en arbetssökande inte lämnar in en aktivitetsrapport.

Dels om Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens (IAF) kritik mot att a-kassor varit involverade i facklig medlemsvärvning med mera.

Vi tar absolut dessa kritiska synpunkter på allvar och anser att a-kassorna ska vidta åtgärder för att rätta till dem. Däremot är vi oense med Siri Steijer om kritikens dignitet.

De kritiska synpunkterna är inte alls av det slaget att det är rimligt att hävda att a-kassorna inte längre fungerar.

Tvärtom är en sådan slutsats hårresande. Notabelt är också att varken Riksrevisionen eller IAF står bakom konklusionen att a-kassorna slutat fungera.

Det är helt och hållet en slutsats som Timbro har kokat ihop.

”Näringslivet svartmålar a-kassan”

Debatt

För att få stuns i resonemanget är Timbro också tvunget att förtiga fakta som inte passar in i argumentationen.

Hit hör undersökningar som visar att förtroendet för a-kassorna har ökat och att en stickprovskontroll visar att 99,8 procent av a-kassornas utbetalningar är korrekta.

När näringslivet och Timbro skruvar upp volymen på högsta nivå för att kritisera institutioner i samhället brukar syftet vara att bädda för ett systemskifte.

Ett tidigare exempel på detta är svartmålningen av arbetsförmedlingen som nu följts upp med krav på att hela verksamheten ska privatiseras.

Det är därför med oro som vi konstaterar att Timbro håller fast vid den osakliga och ensidiga beskrivningen av a-kassorna.

Siri Steijer förnekar dock att hon är ute efter att försvaga de fackliga organisationerna.

Vi hoppas att vi slipper påminna henne om denna utfästelse.