REPLIK. I en artikel 22/11 anklagar Katalys mig för att svartmåla a-kassorna genom att överdriva de problem som lyfts fram av regeringens egna granskningsmyndigheter.

Det är alltså allvarliga brister som påtalats vad gäller rättssäkerhet, likabehandling och otillåtna kopplingar mellan facken och kassorna.

Att det slarvas med arbetslöshetsförsäkringen är ett problem för alla som betalar skatt i Sverige, och inte minst för de som blir arbetslösa.

Näringslivet svartmålar a-kassan

Debatt

Katalys vill sopa det hela under mattan, med argumentet att kritiken riskerar att undergräva de fackliga organisationernas maktställning.

Som en facklig tankesmedja företräder de här sitt egenintresse och inte de miljontals svenskar som vill ha en fungerande a-kassa.

Detta lättsinne delas av fler fackliga företrädare.

När Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) kritiserade den sammanblandning som sker mellan fack och a-kassa sa Per Holmström, styrelseordförande för Kommunals a-kassa: ”IAF tycker det är ett problem, men jag tycker inte att det är ett problem. Problemet är att IAF har haft synpunkter på det”.

Jag menar inte, vilket Katalys påstår, att regeringens felberäkning av arbetslöshetsförsäkringen beror på a-kassornas hantering av sin ekonomi.

I verkligheten handlar det om kritik mot ett system som uppenbarligen inte fungerar, och sådan information måste få komma ut i ljuset även om det inte gynnar LO

Siri Steijer

Det jag har sagt är att det naturligtvis är problematiskt om a-kassorna, vilket Riksrevisionen uppmärksammat, inte följer upp regelbrott och därmed betalar ut bidrag felaktigt.

Som Anton Ringström på Riksrevisionen konstaterar: ”Det är inte rättssäkert att det ska spela roll vilken a-kassa man tillhör. Men framförallt riskerar det allmänna förtroendet för försäkringens legitimitet att urholkas”.

Enligt Katalys lyfter jag a-kassans problem i syfte att försvaga de fackliga organisationerna.

I verkligheten handlar det om kritik mot ett system som uppenbarligen inte fungerar, och sådan information måste få komma ut i ljuset även om det inte gynnar LO.

Det borde även Katalys välkomna, såvida de värnar fackets medlemmar snarare än systemet i sig.

Sverige går nu mot en lågkonjunktur och prognoserna pekar på stigande arbetslöshet de närmaste åren.

Då är det problematiskt om förtroendet för arbetslöshetsförsäkringen urholkats.

Det är också problematiskt att regeringen eldat på konjunkturen och blåst upp siffrorna i stället för att spara till sämre tider.

När konjunkturen dyker och kostnader för bidrag och insatser ökar, kommer det bli tydligt att politikerna borde ha tagit tag i problemen på arbetsmarknaden och i försäkringssystemet, i stället för att stoppa huvudet i sanden och skicka räkningen framåt i tiden.