Vill vi ha ett samhälle där febriga och kräksjuka barn uppmuntras vara på förskola istället för att vara hemma med sina föräldrar?

Med större smittspridning i barngrupperna som konsekvens, försämrad arbetsmiljö för förskolepersonalen och sämre folkhälsa på sikt?

Svaret är nej. Men Muf och Moderata Kvinnors förslag på karensdag vid vård av sjukt barn skulle sannolikt få just de konsekvenserna.

I en debattartikel på DN förespråkas en karensdag för barnomsorg för att öka jämställdheten i landet.I texten saknas både ett klass- och ett barnperspektiv.

Och kopplingen mellan karensdag vid VAB och ökad jämställdhet är inte bara svår att se. Den finns inte alls.

Som så ofta handlar det istället om Moderaternas principiella besatthet av att straffa ut människor som inte jobbar. Det som under Alliansregeringen kallades ”arbetslinjen”.

Medan jobbskatteavdrag belönade personer med fasta högavlönade jobb försvårade de samtidigt livet för personer utanför arbetsmarknaden genom sänkt a-kassa och försämrad sjukförsäkring.

I dag lever drygt 16 procent av svenskarna i relativ fattigdom, något som ökat markant sedan Alliansens makttillträde 2006.

Klyftorna har ökat och mer än hälften av personer i arbetslöshet lever i fattigdom, liksom en tredjedel av ensamstående föräldrar. Den här utvecklingen är dock ingen slump utan ett resultat av en medveten högerstrategi.

Anmärkningsvärt är att Moderaterna med det senaste förslaget går så långt att de även vill straffa barn.

Det egentliga problemet ligger i att det redan i dag är en omöjlighet för många familjer att vabba.

En inkomst upp till 27 000 kronor i månaden ger knappt 80 procent av lönen. Per dag.

För väldigt många hushåll finns inga marginaler alls. Varken föräldrar eller barn har råd att vara sjuka som det redan är.

En fråga att ställa sig är hur Moderaterna menar att samhället skulle hantera alla de barn som trots sjukdom skulle gå till förskolan utifrån förslaget om karensdag.

Det finns ju ingen handbok, ingen förutbestämd regelbundenhet i hur ofta barn är sjuka. Alla föräldrar vet detta.

Det finns heller ingen vaccination mot vare sig förkylningar, öroninflammationer eller vinterkräksjukor. Barn blir sjuka, på så sätt bygger de upp ett immunförsvar. Det är helt naturligt.

Inom ramen för den nuvarande barnomsorgen är förslaget en omöjlighet. Skulle förskolan vid sidan av den ordinarie verksamheten också tillhandahålla vårdinrättningar? Med medicinsk personal?

Detta låter både onödigt och väldigt dyrt. Och är en minst sagt sjuk tanke.

Men debattörerna förklarar inte hur de skulle lösa detta.
Som sagt missar Muf och Moderata Kvinnor barnperspektivet helt och hållet.

Sjuka barn ska tas om hand av sina föräldrar. Och föräldrars omsorg om sina barn ska uppmuntras – inte bestraffas.

Och självklart ska den omsorgen inte vara beroende av familjernas plånbok.