Hösten 2014 fick en anställd vid SCA Obbola två fingertoppar avskurna i en rullmaskin för papper.

På maskinen fanns en skada som gjorde att pappret som skulle rullas upp ibland fastnade och behövdes åtgärdas manuellt.

Arbetstagaren stod vid maskinen för att mata in papper som då veckade sig.

När hen skulle åtgärda problemet kom hens fingrar åt de roterande knivar som fanns i maskinen och fick då fingertopparna avskurna.

Enligt åklagaren har arbetsgivaren varit oaktsam och därmed orsakat skadan på arbetstagaren.

Oaktsamheten har bestått i att man underlåtit att se till att det fanns tillräckligt skydd för knivarna och att man inte regelbundet bedömt riskerna med arbetet vid maskinen.

Åklagaren anser att företaget begått ett brott mot arbetsmiljölagen och har kommit med ett strafföreläggande i form av en företagsbot på 200 000 kronor.