I januari i år startades Jämställdhetsmyndigheten, som bland annat ska analysera hur regeringens jämställdhetspolitik fungerar, samordna arbetet mot människohandel och fördela bidrag till kvinnoorganisationer

Mindre än ett år efter starten visar en intern enkät att arbetsmiljön vid myndigheten är dålig, och att över 70 procent av de anställda är i riskzonen för att gå in i väggen på grund av arbetet.

Över hälften av de svarande talar om utmattning och sömnproblem, enligt uppgifter i Ekots lördagsintervju med myndighetens generaldirektör Lena Ag den 10 november. Bland enkätsvaren finns vittnesmål om mobbning och trakasserier.

– Ledningen tog initiativ till enkäten därför att det fanns oro i personalen, säger Lena Ag till Ekot.

Lena Ag förklarar problemen med att det är svårt och tar tid att starta en ny myndighet med en rad olika professioner som ska bevaka många olika delar av samhället.

Hon säger sig ha reflekterat över sin egen roll och är medveten om att hon ”driver på framåt” och ”kanske är otålig ibland”.

– Nu har vi startat ett arbete med facket och skyddsombuden för att växla upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete och implementera vår verksamhetsplan, säger Lena Ag i Ekots intervju, där hon också betonar att sjukfrånvaron vid myndigheten är relativt låg.

Enligt fackförbundet ST har det varit ”rörigt” vid Jämställdhetsmyndigheten sedan starten.

–  En del av problemet är att det inte funnits någon HR-enhet, säger Marie Martinsson, pressansvarig vid ST:s förbundskontor. Två personer som arbetade med personalfrågor slutade i somras på grund av att de inte hann med sitt arbete.

Enligt ST bottnar problemen i bristande ledning. ”Jag uppfattar att generaldirektören själv är ett problem”, säger Marie Martinsson.

ST anser att samverkan mellan ledning och anställda fungerar dåligt. Ingen lönekartläggning har gjorts och skyddsarbetet brister.

Line Säll, som företräder Saco-S vid Jämställdhetsmyndigheten, bekräftar dock inte ST:s bild. Att de problem som kommer fram i enkäten skulle bero på ledningen får stå för ST, säger hon.

– Enkäten, som genomfördes i augusti, är en del av vårt arbete med arbetsmiljön – en första kartläggning, säger Line Säll. Vi är fortfarande inne i processen att analysera enkäten inom ramen för skyddskommittén.

Jämställdhetsmyndigheten har omkring 60 anställda.