Det skakar rejält på världens aktiemarknader, och konkurserna ökar i Sverige.

Men om vi är på väg mot sämre ekonomiska tider syns det i alla fall ännu inte på den svenska arbetsmarknaden. Det visar nya siffror från SCB:s arbetskraftsundersökning för årets tredje kvartal.

Undersökningen visar att sysselsättningen, alltså hur stor del av befolkningen som jobbar, forsätter att öka för gruppen 15-74 år. Sysselsättningsgraden är nu 69,4 procent, 0,5 procentenheter högre än samma period året innan.

Ökningen har pågått länge. Ser man till den säsongsrensade sysselsättningsgraden, alltså där man korrigerat siffrorna för att fler jobbar vissa delar av året, har sysselsättningen stigit konstant sedan början på 2016.

Sysselsättningen ökar

Samtidigt minskar också arbetslösheten med 0,1 procentenheter jämfört med samma kvartal året innan – till 6,1 procent. Dock har arbetslösheten stigit något den senaste tiden om man korrigerar för säsongsrelaterade variationer, enligt SCB:s siffror.

Arbetslösheten just nu

Jobben i siffror

Siffrorna gäller åldrarna 15-74 år. Jämförelsen gäller samma period året innan.

  • Sysselsättningsgraden var 69,4 procent, en ökning med 0,5 procentenheter.
  • Antalet sysselsatta var 5 183 000, en ökning med 79 personer.
  • Arbetslösheten var 6,1 procent, en minskning med 0,1 procentenheter.
  • Antalet arbetslösa var 335 000, en minskning med 4 000 personer.

Källa: SCB:s arbetskraftsundersökning