Mellan tre och fyra procent av årets förstahandssökande till el och energi- respektive VVS- och fastighetsprogrammet på gymnasiet var tjejer.

Det nationella gymnasieprogram som lockade minst andel killar var hantverksprogrammet, där de utgjorde åtta procent av de förstahandssökande.

Tjejerna var också kraftigt överrepresenterade bland dem som sökte bland annat hotell och turism samt vård och omsorg.

Arbetsmarknadens nuvarande könsstrukturer återupprepas alltså när tonåringarna väljer vad de ska utbilda sig till.

Men det finns också utbildningar som lockar lika många sökande av båda könen.

Jämnast, nästan exakt fiftyfifty, var könsfördelningen bland de som hade handel och administration eller ekonomi som främsta val.

Det är populärare att söka program som förbereder för högskolestudier än program som ger en yrkesutbildning. Tydligast är skillnaden bland de kvinnliga sökande.

84 procent av alla som sökte plats på ett nationellt gymnasieprogram i år var behöriga till sitt förstahandsval. Men det är stora skillnader mellan grupper.

För det första var behörigheten betydligt bättre bland de som sökt högskoleförberedande program än de som sökt yrkesutbildningar.

Tjejernas behörighet var bättre än killarnas.

Föräldrarnas utbildning samt om man invandrat till Sverige slår också igenom i statistiken.

Andelen behöriga till gymnasiet är högre bland de vars föräldrar har mer utbildning samt är svenskfödda.

De populäraste utbildningarna

Tre populäraste högskoleförberedande programmen:

  1. Samhällsvetenskap
  2. Ekonomi
  3. Naturvetenskap

44 procent av samtliga och över hälften av tjejerna som sökte ett nationellt program sökte något av dessa i första hand.

Tre populäraste yrkesprogrammen

  1. El och energi
  2. Bygg och anläggning
  3. Fordon och transport

3 procent av tjejerna och 26 procent av killarna sökte något av dessa program i första hand.