Enligt rapporten har läkare, poliser, lärare, akademiker och andra anställda inom den offentliga sektorn avskedats för påstådda “kopplingar till terrorgrupper”.

Som bevis för terrorkoppling har det handlat om exempelvis medlemskap i vissa fackföreningar eller att man har laddat ner en viss app.

”Tiotusentals människor väntar på upprättelse efter att har stämplats som ’terrorister’. De har fråntagits sin inkomstkälla och fått sina karriärer och familjeliv förstörda”, säger Andrew Gardner på Amnestys Turkietavdelning i ett pressmeddelande.

Turkiet kräver lösenord av familjer

Global

Amnesty uppger vidare att den kommission som tillsatts för att utreda avskedandena inte har fungerat som den ska.

”Trots att avskedandena uppenbarligen har skett helt godtyckligt har kommissionen som är satt att granska besluten inte upprätthållit internationell standard. I stället har den blivit en ’okejstämpel’ för de tidigare bristfälliga besluten. Hela processen går stick i stäv med rättssäkerheten”, säger Andrew Gardner.

Cirka 130 000 offentliganställda blev av med sina arbeten 2016, då det rådde undantagstillstånd i Turkiet efter ett kuppförsök

I januari 2017 inrättades en kommission som skulle granska avskedandena. I början av oktober hade besluten hävts i mindre än sju procent av fallen.

Emma Gyllestad/TT