Globala mensfakta

• En miljard kvinnor och flickor saknar tillgång till toalett när de har mens.

• En av tio flickor i Afrika söder om Sahara missar skoldagar varje månad till följd av tabun och bristande tillgång på mensskydd.

• 96 procent av flickorna på Ghanas landsbygd upplever skamkänslor när de har mens.

• En studie i Bangladesh visade att 60 procent av kvinnliga textilarbetare använde trasor från fabriksgolvet som mensskydd. Detta ledde till infektioner som gjorde att 73 procent av kvinnorna missade i genomsnitt sex arbetsdagar per månad.

• Mens nämns inte specifikt i Agenda 2030 – FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling – men anses allmänt ingå i delmål 6,2 som ska ”säkerställa att alla har tillgång till fullgod och rättvis sanitet och hygien” och ska ägna särskild uppmärksamhet ”åt behoven hos kvinnor och flickor”.

Källor: Unicef, Water Aid, Korea Herald, USA Today, Guardian, US Aid, UN Women, WSSCC