Oavsett hur den kommande regeringen ser ut måste arbetet mot den grova kriminaliteten på arbetsmarknaden bedrivas intensivt och långsiktigt.

De senaste fyra åren har flera viktiga steg tagits åt rätt håll, men det finns mycket kvar att göra.

Fackförbundet Byggnads Stockholm-Gotland kräver nu att kommande regering tar krafttag mot kriminaliteten i byggbranschen.

Nyligen blev problemet med den utbredda arbetsmarknadskriminaliteten i byggbranschen ordentligt belyst i en reportageserie som sändes i TV4-nyheterna.

En liga undanhåller år efter år tiotals miljoner kronor från staten i uteblivna skatteintäkter, med kända huvudmän som gömmer sig bakom lager av falska identiteter.

Det handlar också om arbetare från länder utanför EU som saknar arbetstillstånd i Sverige och som utnyttjas brutalt av sina arbetsgivare.

Just den ovärdiga och fruktansvärda verklighet som dessa arbetare befinner sig i när de kommer till Sverige blir väldigt tydlig.

En latinamerikansk man berättar för reportern i ett av programmen hur han sovit i sin arbetsgivares källare, utan tillgång till dusch och toalett.

I ytterligare ett program berättar en kvinna från Lettland om hur hennes identitet användes till att starta mängder av byggföretag i Sverige, alla med ett syfte: Att begå brott.

Problemen är välkända. Ändå tillåts kriminaliteten på arbetsmarknaden breda ut sig i byggbranschen, konkurrera ut seriösa företag och dumpa marknaden för svenska byggnadsSkaarbetare.

Men de negativa konsekvenserna stannar inte där. Byggbranschen har, delvis på grund av den grova kriminaliteten, fått ett dåligt rykte som gör att allt färre blivande gymnasieelever väljer byggprogrammet.

Ingen kan förebrå ungdomarna för att de väljer bort byggyrket.

Vem vill arbeta bland gangsters? 2017 var det 406 elever som valde Bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet i Stockholmsområdet.

Om vi jämför med året 2011 har antalet antagna minskat med 46 procent – alltså nästan en halvering på några år.

Men allt är inte nattsvart. Under de senaste fyra åren har regeringen fattat beslut som gått i rätt riktning:

• Lagen om elektronisk närvaro-liggare i byggbranschen försvårar för de kriminella bolagen att ha svart arbetskraft. Utmaningen ligger i att oseriösa bolag åsidosätter lagen eftersom de vet att risken att åka dit i en kontroll fortfarande är näst intill obefintlig.

• Under den senaste mandatperioden beslutade riksdagen om månatliga arbetsgivardeklarationer på individnivå. Lagen försvårar utbetalning av svarta löner då Skatteverket varje månad kan se exakt vilka individer som ett företag betalat ut lön till.

• Dessutom finns ett utredningsförslag på att anmälan av utstationering sker från dag ett och att undantaget från anmälningsskyldigheten för kortare utstationeringar ska tas bort.

Men trots detta ser vi hur brottsligheten fortsätter att förstöra för dem som vill verka i en seriös byggbransch.

De förändringar som riksdagen har röstat igenom räcker inte. Inte på långa vägar.

För att på allvar utmana arbetsmarknadskriminaliteten i byggbranschen föreslår vi därför:

1.Operation Byggsanering. Vi vill se en myndighetsgemensam arbetsgrupp med fredade resurser bestående av tjänstemän från polisen, gränspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Arbetsmiljöverket, vars uppgift ska vara att utföra kontroller på byggarbetsplatser. På detta sätt kommer man åt brottsligheten där den begås: På byggena. Operation Byggsanering kommer att sprida oro bland de som organiserar skattebrottsupplägg i byggbranschen. Kriminella byggföretag får svårare att etablera sig på byggarbetsplatserna.

2.Krav på mer samarbete mellan myndigheterna. Ett av de största problemen i dag är att olika myndigheter, på var sitt håll, kan ha information om en kriminell byggföretagare, utan att kunna dela denna information med varandra. Genom att skriva in krav på samarbete och informationsutbyte över myndighetsgränserna i regleringsbreven för Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, polisen med flera, vid misstanke om brott, kommer arbetet mot arbetsmarknadskriminaliteten att kunna bedrivas mer effektivt.

Byggnads Stockholm-Gotland har tillsammans med Stockholms Byggmästareförening startat projektet Fair Play Bygg, en visselblåsarfunktion som tar emot tips om brottslighet i byggbranschen, bearbetar och lämnar över informationen till olika brottsbekämpande myndigheter.

Det är vårt bidrag till hur vi tillsammans kan stoppa fusk och kriminalitet i byggbranschen.

Vi anser att frågan om att bekämpa arbetsmarknadskriminaliteten inte kan ses som en höger- eller vänsterfråga.

Hela samhället har att vinna på att bekämpa denna brottslighet.

Hela samhället står som förlorare om arbetsmarknadskriminaliteten tillåts fortsätta parasitera på våra gemensamma resurser.

Oavsett vilken regering vi får framöver så kräver vi att den agerar med krafttag mot kriminella företag på arbetsmarknaden.