Sist in, först ut. Det är det som gäller vid uppsägningar i Sverige enligt Las. Om du tror att det är reglerna som också följs i verkligheten, finns det anledning att tänka om.

Lagen om anställningsskydd kan nämligen till stor del förhandlas om i kollektivavtal. Att det också sker i hög omfattning på en rad viktiga punkter visar en genomgång som Eva Uddén Sonnegård, nationalekonom och doktor i ekonomi, gjort på uppdrag av näringslivets forskningsinstitut Ratio.

Hon har gått igenom ett 70-tal av de största kollektivavtalen i privat sektor, som tillsammans omfattar 1,1 miljon arbetstagare, och funnit att avtalen ger stora möjlighet till avvikelser från Las.

När det gäller turordningsreglerna för uppsägningar vid arbetsbrist är det till exempel bara ett avtal, bemanningsavtalet för arbetare, som helt följer Las regler om sist in, först ut. Övriga gör uppsägningsreglerna till en förhandlingsfråga. Om parterna enas gäller deras överenskommelse istället för lagreglerna.

Även när det gäller tidsbegränsade anställningar gör kollektivavtalen avsteg från lagen i alla avtal utom två. Bara sex av de genomgångna avtalen följer till exempel reglerna om allmän visstid, en anställningsform som LO kämpat för att få bort.

Eva Uddén Sonnegård, som var statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet när den borgerliga alliansregeringen införde allmän visstid 2007, är förvånad över att anställningsformen ratas i så hög grad.

– Jag är inte besviken, men hade inte heller förväntat mig att så många kollektivavtal inte skulle ta till sig den här anställningsformen. Vi ansåg att vi tillgodosåg både anställdas och arbetsgivares intressen på ett bra sätt, säger hon.

De som kräver något sådant måste vara medvetna om att det inte får den effekt det tänkt sig eftersom de allra flesta kollektivavtal inte har någon allmän visstid.

Eva Uddén Sonnegård

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill, liksom LO, slopa allmän visstid och kräva att det finns särskilda skäl för tillfälliga anställningar. I det privata näringslivet skulle en sådan ändring dock få begränsad effekt, enligt Eva Uddén Sonnegård.

– De som kräver något sådant måste vara medvetna om att det inte får den effekt det tänkt sig eftersom de allra flesta kollektivavtal inte har någon allmän visstid, säger hon.

Även om Las till stor del förhandlas om i kollektivavtal har lagen stor betydelse. Den träder in om parterna inte kommer överens och många förhandlingslösningar utgår ifrån och bygger på lagens regler.