Allt sedan 2008 är den 7 oktober instiftad som den internationella dagen för mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Arbetare och löntagare samlas runt om i världen för att stå upp för nolltolerans mot kränkningar av fackliga rättigheter och för ekonomisk jämlikhet.

Utrymmet för yttrandefrihet och demokratiska rättigheter krymper i allt fler länder.

Öppenhet mot omvärlden, gränsöverskridande samarbete och handel leder i stort till en positiv ekonomisk utveckling. Det leder till ökat välstånd, utveckling och fler och bättre jobb.

Men vi måste också inse det faktum att vinsterna inte kommer alla till del.

Med globaliseringens utveckling ser vi också att populism och nationalism växer fram. Den internationella fackföreningsrörelsen kräver därför gemensamt nya spelregler som är till fördel för fler.

I ett globalt perspektiv är inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor gigantiska.

LO och TCO anser att länder som Sverige ska gå före i det internationella arbetet och kräva nya ekonomiska spelregler

Karl-Petter Thorwaldsson & Eva Nordmark

Miljontals människor arbetar under slavliknande villkor samtidigt som rätten att bilda fackföreningar och strejka systematiskt hindras.

LO och TCO uppmanar och förväntar sig därför att en kommande svensk regering försätter att agera för en globalisering som gynnar fler och som stärker löntagares rättigheter.

Sverige har de senaste åren legat i framkant i att anta de globala utmaningarna.

Främst genom att lansera Global Deal, en global satsning för bättre villkor på arbetsmarknaden.

Sedan slutet på september har OECD tillsammans med ILO tagit över ansvaret för Global Deal.

Vi ser det som självklart att Sverige ska fortsätta att agera kraftfullt inom OECD för att utveckla initiativet ytterligare.

Med närmare nittio anslutna företag, fack och länder har Sverige tydligt markerat sitt ansvarstagande att anta utmaningen om mer ekonomisk hållbar utveckling. Vi förväntar oss att Sveriges kommande regering fortsätter att anta utmaningen genom att utveckla och inte avveckla Global Deal.

Tillsammans kräver vi att en kommande regering stödjer en ny internationell konvention mot våld och sexuella trakasserier i arbetslivet.

När #metoo briserade som en bomb över världen för cirka ett år sedan vittnade tusentals kvinnor om hur de systematiskt utsätts för våld, kränkningar och sexuella trakasserier.

Öppenhet mot omvärlden, gränsöverskridande samarbete och handel leder i stort till en positiv ekonomisk utveckling. Det leder till ökat välstånd, utveckling och fler och bättre jobb

Karl-Petter Thorwaldsson & Eva Nordmark

Inte sällan visade det sig att övergreppen främst skett på eller i anslutning till kvinnors arbetsplatser.

I somras inleddes de första förhandlingarna om en ny internationell konvention som ska stärka skyddet för kvinnor mot trakasserier.

Vi kräver även tillsammans med den internationella fackföreningsrörelsen en bindande ILO-konvention mot könsrelaterat våld i arbetslivet.

Vi förutsätter att även Sveriges kommande regering och Svenskt Näringsliv vill öka skyddet för kvinnor i arbetslivet globalt, och därför kommer att stödja vårt krav om en konvention.

En ny konvention mot könsrelaterat våld i arbetslivet skulle spela en viktig roll då det i dag finns länder som helt saknar lagstiftning på området.

I länder som Sverige, skulle rådande lagstiftning kompletteras med exempelvis ytterligare förebyggande åtgärder och krav på ett mer aktivt arbete.

Det är av fundamental betydelse att globaliseringen utformas så den gynnar alla.

LO och TCO anser att länder som Sverige ska gå före i det internationella arbetet och kräva nya ekonomiska spelregler.

Vi är beredda att bidra till att Sveriges nästa regering arbetar för en hållbar ekonomisk utveckling som respekterar de mänskliga rättigheterna i arbetslivet både i Sverige och globalt.