Genom att baktala, smutskasta och motarbeta facket och fackliga företrädare har Ikea brutit mot de regler OECD har för multinationella företag, enligt det globala facket Uni.

Uni, som företräder sammanlagt 20 miljoner arbetstagare i tjänstesektorn i 150 länder, har därför anmält Ikea till OECD:s internationella kontaktpunkt i Nederländerna som ska se till att OECD:s internationella regler följs.

Att anmälan sker i Nederländerna beror på att Ikea har sitt huvudkontor där.

Facket hävdar att Ikea låtit bli att göra något åt det antifackliga beteende som pågått hos möbeljätten i flera länder trots att facket lyft problemen.

– Ikea vet vad det innebär att ha sunda relationer på arbetsmarknaden. Trots det följer företaget inte spelreglerna som gäller för internationella företag, säger Christy Hoffman, generalsekreterare för Uni, i ett pressmeddelande.

– Företagets högsta ledning har vid upprepade tillfällen ignorerat varningsflaggorna från arbetstagare och fackföreningar om kränkningar av de fackliga rättigheterna i Ikeas varuhus runtom i världen. Därför har vi bett Nederländernas regering att agera för att vi skall kunna stoppa dessa oacceptabla beteenden, fortsätter hon.

Enligt facket har Ikeas ledningar i USA, Irland och Portugal bland annat motarbetat facket genom att ge en falsk negativ bild av vad ett medlemskap i facket innebär och hotat anställda att fackliga medlemskap kan få konsekvenser för dem.

Företaget har också försvårat för fack att bildas och hålla möten.

De anställda i Portugal vittnar även om att fackligt aktiva bestraffats med sämre arbetstider och förlorad möjlighet till befordringar.

Ikea delar inte bilden av att de motarbetar fackligt engagemang. I en skriftlig kommentar, som dock inte går in på själva anmälan från Uni, skriver Ikea att de värdesätter sina medarbetare och att de är fria att välja de företrädare och fack de önskar.

”IKEA Group följer strikt alla regler som gäller facklig organisationsverksamhet överallt där vi är verksamma. Vi har goda relationer med arbetsmarknadens parter både i de länder vi arbetar i och globalt” skriver Ikea i sitt uttalande.