Hot och våld mot poliser har blivit vanligare.

Polisers bostäder och fordon vandaliseras och det förekommer hot inte bara mot poliserna själva utan också mot deras familjemedlemmar, enligt flera motioner till Polisförbundets kongress.

Poliserna kräver därför ökad trygghet genom flera åtgärder.

En motionär föreslår att poliser ska slippa skriva under offentliga handlingar, så som anmälningar och rapporter, med namn.

I stället borde ett anonymt tjänstenummer användas. På så sätt blir det svårare för allmänheten att se vilka poliser som arbetar med fallen.

En annan motion vill ha fackets och polisens personaltidning i anonyma kuvert så att det inte ska synas vilka som får dem, och en tredje vill mer allmänt försvåra för allmänheten att få reda på privata uppgifter om enskilda poliser samt att arbetsgivaren tar större ansvar för hur poliserna ska kunna ta sig till och från jobbet utan risk för att angripas eller förföljas.

Även Polisförbundet ser ett ökat behov av säkerhet för de anställda.

”Poliser är en arbetsgrupp som är oerhört utsatt. Med nuvarande samhällsutveckling där poliser bland annat hängs ut på internet och även hotas i samband med vittnesmål har ett behov uppstått att öka skyddet för polisers namnuppgifter”, skriver Polisförbundets styrelse som ett gemensamt inledande svar till alla motioner om trygghet.

Förbundsstyrelsen föreslår därför att motionerna om ökad trygghet ska bifallas av kongressen.

Styrelsen vill också bifalla en motion om att arbetsgivaren ska stå för inkomstförlusten när en polis måste omplaceras efter hot eller våld.

Inkomsten borde vid sådana fall inte sänkas, även om lönen eller lönetilläggen är lägre i den nya tjänsten, enligt facket.

Polisförbundets kongress

  • Kongressen hålls i Örebro den 25-27 september.
  • 113 motioner ska behandlas av 123 kongressombud från hela landet.
  • Vanliga teman för motionerna är: högre och mer rättvisa löner, krav på hälsokontroller samt ändrade regler för övertid och andra ersättningar. Det finns också förslag  om rätt att bära shorts som uniformsbyxa på sommaren och rätt att varje år få önska ny tjänstgöringsort.