En anställd som utförde murningsarbete nästan sex meter över marken utan fallskydd.

Det mötte Arbetsmiljöverkets inspektörer då de, sommaren 2017, kontrollerade ett Malmöbaserat byggföretag.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter måste man ha fallskydd när man jobbar två meter över marken och myndigheten ansökte till förvaltningsrätten om att byggföretaget skulle betala en sanktionsavgift för regelbrottet.

Förvaltningsrätten håller med och slår fast att fallskyddsbristen ska kosta företaget 68 000 kronor. Företagets företrädare har själva inte svarat på Arbetsmiljöverkets ansökan.