Det var välfärdsfrågorna som dominerade helt i LO-leden när förbundens medlemmar valde parti i riksdagsvalet, enligt SVT Valu.

På frågan vilken betydelse olika frågor haft för valet av parti svarade 64,2 procent av medlemmarna i LO-förbunden att sjukvården haft mycket stor betydelse.

På andra och tredje plats kom frågorna om social välfärd och skola.

– När vi genomfört nästan 650 000 samtal ute på arbetsplatser och i telefon inför valet har det varit hårt fokus på arbetsvillkor och just välfärdsfrågor. Jag blev glad när jag såg att vi varit rätt ute som diskuterat och drivit välfärdsfrågorna, säger Therese Guovelin, LO:s förste vice ordförande, som tillägger att hon tror att även arbetsvillkoren ryms i frågan då många LO-medlemmar anser att det behövs fler anställda i välfärdssektorn.

Även för väljarkåren i stort toppar sjukvården listan över frågor som haft mycket stor betydelse, men för TCO- och Saco-medlemmar är det i stället skola och utbildning som har varit allra viktigast.

– LO-medlemmar har sällan några privata sjukförsäkringar, vilket medlemmarna i andra fackliga organisationer oftare har, och därför blir sjukvårdsfrågan viktigare. Vi anser att vi ska ha en gemensamt finansierad välfärd som inte ska bero på hur tjock plånbok man har, säger Therese Guovelin.

Medlemmarna i både Saco och TCO anger också jämställdhet och Sveriges ekonomi som två av de fem viktigaste frågorna medan LO-medlemmarna i stället prioriterat äldreomsorgen och pensionerna.

Frågan om invandring och flyktingar som till stor del har dominerat debatten inför valet kom först på nionde plats bland LO-väljarna och vinster i välfärden kvalar inte in på topp tio.

– Vi har känt en stor frustration över att debatten fokuserat så mycket på invandring i medier och sociala medier där medlemmar ställs emot varandra. Det finns intressen som velat ha debatten dit, men när vi varit ute har andra frågor varit viktigare för medlemmarna, påpekar Therese Guovelin.

Att Sverigedemokraterna har ökat kraftigt bland LO-medlemmarna i valet, trots att invandringsfrågan inte haft någon avgörande betydelse, tror Therese Guovelin beror på att många känt oro och en besvikelse över hur välfärden fungerat.

– Det har gjorts stora satsningar på välfärden under mandatperioden, men alla har inte upplevt resultaten av dem, och alla resultat syns inte än. Känner man en oro för att välfärden inte levererar blir det en besvikelse över den sittande regeringen säger hon.

Att frågan om invandring och flyktingar hamnar så lågt är något som överraskar forskarna. Tidigare undersökningar har placerat den betydligt högre på agendan.

 

Så viktiga var valfrågorna för valet av parti 2018