Inför valrörelsen förklarade Sverigedemokraterna att ett av partiets huvudsakliga fokusområden skulle vara att vinna den kvinnliga väljargruppen inom LO-kollektivet.

För att öka stödet för partiet hos just kvinnor anställde de därför tio nya personer till sin kommunikationsavdelning. De släppte också över 22 foldrar om sin politik.

Att skräddarsy ett kommunikationspaket riktat mot fackföreningsrörelsens kvinnor handlade dock aldrig om att göra det bättre för oss.

I stället vill Sverigedemokraterna – genom främst fyra politiska reformer – försämra kvinnliga löntagares arbetsvillkor och tvinga oss tillbaka till spisen. Sverigedemokrater vill till exempel återinföra den hårt kritiserade skattereformen om sambeskattning som avskaffades 1971.

I partiets idealsamhälle ska makarna i ett äktenskap beskattas för hälften av den sammanlagda inkomsten.

Sverigedemokraternas politik är istället ett hot mot jämställdheten. De vill vinna kvinnors röster samtidigt som de vill försämra deras villkor i arbetslivet

Anna Skarsjö & Frida Bengtsson

Mot bakgrund av att människor inom våra kvinnodominerade yrken generellt har en lägre inkomst kommer alltså marginalskatten för kvinnor att drivas upp.

Det partiet kallar för en ”frihetsreform” blir inte mer än en kvinnofälla som marginaliserar oss.

Sverigedemokraterna vill inte heller kvotera föräldraförsäkringen. I stället vill partiet ta bort pappamånaderna. I ett Sverige där kvinnor i snitt tjänar ungefär 4 500 kronor mindre än män och där medellönen inom kvinnodominerade branscher i princip alltid är lägre, kommer en sådan reform att vara negativ för många av fackets medlemmar.

Kvinnor riskerar då i ännu högre utsträckning att tvingas till en lång frånvaro från arbetet, vilket kommer att hämma deras karriärer och påverka deras pension.

Dessutom vill Sverigedemokraterna inskränka rätten till våra egna kroppar genom att flytta gränsen för fri abort från vecka 18 till vecka 12.

I kombination med att partiet också avser att återinföra vårdnadsbidraget – en reform som främst nyttjas av kvinnor med en svag ställning på arbetsmarknaden vilket driver dem ännu längre bort från arbetsmarknaden – så talar SD:s politik sitt tydliga språk.

De politiska förslagen – tillsammans med antifacklig politik som inskränkningar i arbetsrätten, en högre fackavgift och att behålla allmänna visstidsanställningar – genererar inte trygghet till medlemmarna i Kommunal och Handels..

Sverigedemokraternas politik är istället ett hot mot jämställdheten. De vill vinna kvinnors röster samtidigt som de vill försämra deras villkor i arbetslivet.

Den ekvationen går inte ihop. 9 september står över hundra år av en framgångsrik kamp för jämställdhet på spel.

Låt inte Sverigedemokraterna vrida tillbaka klockan.