Under onsdagsförmiddagen presenterade Sverigedemokraterna sitt valmanifest. Partiet är det sista av riksdagspartierna att lägga fram sitt manifest.

Där finns inga nya, stora jobbförslag. I stället innehåller valmanifestet redan tidigare presenterade förslag kring arbetsmarknaden.

Dit hör att lägga ner Arbetsförmedlingen som den ser ut i dag, att göra arbetslöshetsförsäkringen obligatorisk och att ta bort delade turer liksom karensdagen för vård- och förskolepersonal.

En återkommande fråga i debatten är om Sverigedemokraterna är ett vänster- eller högerparti.

Under tisdagen släppte tankesmedjan Arena Idé en arbetsmarknadspolitisk rapport författad av utredaren och skribenten Mats Wingborg.

I rapporten dras slutsatsen att Sverigedemokraterna oftast röstar med Alliansen i riksdagen.

Men ibland röstar partiet med de rödgröna och det kan enligt Mats Wingborg förklaras av en grundregel kring SD:s röstbeteende:

– Regeln som gäller för Sverigedemokraternas politik är att de alltid stödjer Alliansen så till vida de inte tror att något förslag från de rödgröna kommer bidra till minskad arbetskraftsinvandring, säger han.

Allt visar på att det är lätt att övertyga SD om det inte är kopplat till invandring och partiets lärlingsjobb är en form av provanställning

Mats Wingborg, Arena idé

Som exempel på frågor där Sverigedemokraterna ställer sig bakom Alliansens linje nämner Mats Wingborg en avveckling av Arbetsförmedlingen, ändrade turordningsregler och avskaffad rätt till fackliga sympatiåtgärder.

Ett förslag där Sverigedemokraterna i stället röstat med de rödgröna partierna är det om ett entreprenörsansvar i byggbranschen.

Entreprenörsansvaret innebär att en huvudentreprenör ska stå för lönen till de anställda om underentreprenören inte betalar lön.

Ett av argumenten från SD var att förändringen skulle gynna de ”svenska löntagarna”.

– En vanlig formulering är att man vill skydda svenska arbetstagare. Ibland uttrycks det tydligt, ibland är det mer subtilt. Men det är väldigt uppenbart att det bara är i frågor som rör invandring som SD byter sida, säger Mats Wingborg.

En annan fråga där SD gått på de rödgrönas linje är utstationering.

För mer än ett år sedan innebar ett beslut i riksdagen, som stöddes av SD, att fackets utrymme för stridsåtgärder mot utländska företag skulle öka.

– De tror att om man ställer högre krav på entreprenörer från andra länder så blir det färre som kommer hit. Argumentationen som SD har för att stödja ett förslag är annorlunda mot de rödgrönas. De rödgrönas motiv är ofta att alla arbetstagare ska omfattas av kollektivavtal och att ingen ska bli utnyttjad.

Mats Wingborg menar att Sverigedemokraterna inte vill stödja förslag som särskilt riktar sig till nyanlända.

Det är en anledning till varför partiet varken ställer sig bakom förslaget om inträdesjobb eller etableringsjobb.

– Sverigedemokraterna har i stället sitt förslag om lärlingsjobb som bara riktar sig mot unga.

När Mats Wingborg gått igenom riksdagsmotioner och förslag från Sverigedemokraternas landsdagar hittade han bara ett enda undantag som inte bekräftar regeln om SD:s röstbeteende.

Partiet röstade emot Alliansens förslag om att förlänga provanställningar från ett halvår till ett år.

– Jag tolkar det som att en Alliansregering skulle ha stor möjlighet att övertyga SD. Allt visar på att det är lätt att övertyga SD om det inte är kopplat till invandring och partiets lärlingsjobb är en form av provanställning, säger han.