Alliansen vill återinföra ”kömiljarden”, det vill säga en miljard kronor i årligt stöd för att minska vårdköerna.

Socialdemokraterna vill i stället skjuta till tre miljarder kronor per år.

Men den största skillnaden är inte de olika summorna. Socialdemokraterna kräver nämligen också att vården styrs av patienternas behov och inte av marknadskrafter.

För vi minns ju hur det var när Alliansen förra gången satsade på sin ”kömiljard”.

Fler avklarade patienter gav mer pengar, vilket gjorde att vårdinrättningar prioriterade enkla sjukfall och knuffade tillbaka de riktigt sjuka ännu längre bak i köerna.

Vi har sett flera skräckexempel i Stockholms läns landsting där Alliansens styr med knapp majoritet.

Alliansens marknadsdyrkan och ekonomiska styrmedel skapade katastrofen Nya Karolinska, liksom de näst intill kollapsade akutmottagningarna i Alliansstyrda Stockholm.

Därför vill Socialdemokraterna nu införa en ny styrmodell. En generalplan ska upprättas mellan stat och landsting.

Först om den följs ska alla pengar betalas ut. Det är en styrmodell som bjärt kontrasterar mot Alliansens marknadsstyrning som gjort vård- och byggföretag stenrika men som varit en katastrof för patienterna.

Att vårdens resurser främst ska gå till patienterna borde vara självklart. Det är det inte för Alliansen.