I det senaste valet röstade endast 48 procent i valdistriktet Hermodsdal-Gullviksborg i Malmö.

Tjugo minuter bort i det förmögna Lomma Hamn var valdeltagandet 94 procent. Skillnaden mellan de rikas och arbetares röstande följer ungefär samma mönster i hela landet.

Det är oroväckande ojämlikt och ett allvarligt problem.

För det är inte Solsidan i Stockholm eller Lomma Hamn utanför Malmö som är representativt för Sverige.

En majoritet i Sverige har knappa ekonomiska förutsättningar, men den bilden saknas allt för ofta i den offentliga debatten.

Vi måste uppmuntra fler människor från arbetarklassen till att ta större plats i vår demokrati.

Om inte fler taxichaufförer, städare och undersköterskor tar plats i politiken eller gör sina röster hörda i valbåsen, kommer en arbetarfientlig politik från högerhåll att vinna på walkover.

För det är så det blir när vi låter rika individer få bestämma mer än alla andra.

Så drar vi vårt strå till stacken i arbetet för att trygga en demokrati som bärs upp av vanligt folk, och inte bara av en liten ekonomisk elit

Företrädare ABF

Konsekvenserna ser vi tydligt; sänkta löner för hårt arbetande människor, de så kallade enkla jobben. Chockhöjda hyror, så kallade marknadshyror, för de som bor i hyresrätt.

Men också i minskat stöd till folkbildningen, vilket innebär att färre korttidsutbildade får möjlighet att lära sig att komma till tals.

Allt detta är förslag från högerhåll som kan bli verklighet efter valet den 9 september i år.

ABF genomför redan mycket verksamhet som syftar till att ge människor verktyg för att stärka sitt deltagande och göra sina röster hörda såväl i samhällsdebatten som i valbåsen.

Verksamhet som syftar till att få fler arbetare att lära sig hur man exempelvis håller i en ordförandeklubba eller vad det innebär att sitta i valberedningen för en förening.

Värdefull kunskap från folkrörelser som sedan kan innebära en väg in i politiken, också för den som saknar akademisk examen eller självförtroendet att våga ta plats i demokratiska församlingar.

En majoritet i Sverige har knappa ekonomiska förutsättningar, men den bilden saknas allt för ofta i den offentliga debatten

Företrädare ABF

Vi tänker växla upp och intensifiera detta arbete. Inte minst inom ramen för vår senaste satsning Gör din röst hörd! som främst riktar sig till unga människor i ett stort antal förorter i våra storstäder samt ungdomar som bor på gles- och landsbygd och som i många fall upplever sig marginaliserade och frånåkta i samhällsutvecklingen.

För demokrati handlar så mycket mer än att enbart rösta vart fjärde år.

Så drar vi vårt strå till stacken i arbetet för att trygga en demokrati som bärs upp av vanligt folk, och inte bara av en liten ekonomisk elit.

För alla ska få samma möjlighet att växa som människa och påverka samhället, oavsett var man råkade födas.